Untitled Document
Festiwal Chórów

VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ
SACRA ECCLESIAE CANTIO
Tarnów 2018

BAZYLIKA KATEDRALNA W TARNOWIE
* * *
KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

SOBOTA 29 WRZEŚNIA 2018
Organizatorzy:
Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa
Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Bazylika Katedralna w Tarnowie
Parafia św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie
Diecezjalne Studium Organistowskie im. ks. K. Pasionka w Tarnowie


Patronat honorowy:
Biskup Tarnowski Andrzej Jeż
Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela
Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz


Mecenat:
Biskup Tarnowski Andrzej Jeżbr> Województwo Małopolskie ?br> Gmina Miasta Tarnów br> Starostwo Powiatowe w Tarnowiebr>


Komitet Organizacyjny Festiwalu:
• dyrektor Festiwalu: ks. dr Grzegorz Piekarz
• zastępca dyrektora: mgr Sławomir Barszcz
• członkowie Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie


Jury:
• prof. Lidia Matynian – Akademia Muzyczna w Krakowie
• ks. prof. dr hab. Andrzej Zając – Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej UPJP II w Krakowie
• dr hab. Włodzimierz Siedlik – Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej UPJP II w Krakowie


Patronat medialny:
• Radio Diecezjalne RDN Małopolska, Tarnowski Oddział „Gościa Niedz.”,
• TVP Kraków?,
• Dziennik Polski?, TEMI? Gazeta Krakowska (?)

 

REGULAMIN FESTIWALU


Czas i miejsce Festiwalu

• VI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej Sacra Ecclesiae Cantio – Tarnów 2018 odbędzie się w Tarnowie w sobotę 29 września 2018 roku. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozpoczęcia przesłuchań w piątek 28 września w godzinach popołudniowych.
• Przesłuchania – kościół Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.
• Uroczysta Msza św. na zakończenie Festiwalu oraz Koncert Galowy - Bazylika Katedralna w Tarnowie.
Cel Festiwalu
• propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej
• konsolidacja środowiska chóralnego
• wzajemne dzielenie się własnymi doświadczeniami muzycznymi
• podnoszenie kultury muzycznej
• promocja miasta i regionu Tarnowa na arenie ogólnopolskiej

Reguły uczestnictwa
1. W festiwalu mogą uczestniczyć chóry amatorskie wykonujące religijną muzykę chóralną.
2. Chór może wystąpić tylko w jednej z trzech kategorii:
- chóry kameralne (od 12 - 20 osób)
- chóry jednorodne (powyżej 20 osób)
- chóry mieszane (powyżej 20 osób)
3. Każdy chór zobowiązany jest wykonać w układzie wielogłosowym (3 głosy lub więcej) a cappella przynajmniej trzy dowolne utwory religijne zróżnicowane stylistycznie i jeden utwór o tematyce religijno-patriotycznej
4. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów nie może przekroczyć 15 minut. Utwory, które zostały już wykonane przez dany chór na poprzednich edycjach Festiwalu nie mogą być powtórzone.
5. Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru, oraz prezencję chóru podczas występu.
6. Każdy chór uczestniczący w Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa. Chóry, które zdobędą pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne. Jury może przyznać także wyróżnienia.
7. Werdykt jury jest ostateczny.


Organizacja Festiwalu
1. Chóry zobowiązane są do wypełnienia karty uczestnictwa i dostarczenia jej wraz z załącznikami (patrz karta uczestnictwa) osobiście, listownie lub drogą e:mail’ową do Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w terminie do 24 czerwca 2018 roku (godziny urzędowania Wydziału: od poniedziałku do piątku od 8.30-12.00).
2. Szczegółowy program przesłuchań wraz z informacją o godzinie swojego występu każdy chór otrzyma listownie do 21 września 2018 r.
3. Biuro Festiwalu mieścić się będzie w siedzibie Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. Ks. K. Pasionka przy ul. Dwernickiego 1 w Tarnowie.
4. Chóry zobowiązane są zgłosić się do Biura Festiwalu, najpóźniej półtorej godziny przed rozpoczęciem swojego występu. Każdy chór otrzyma przewodnika (opiekuna), który będzie mu towarzyszyć podczas Festiwalu i udzielać wszelkich potrzebnych informacji.
5. Autokary i samochody osobowe można parkować wzdłuż ulic: Cegielnianej i Dwernickiego obok byłego placu targowego „Kapłonówka”.
6. Organizatorzy Festiwalu zapewniają obiad dla wszystkich chórzystów i ich opiekunów. Koszty związane z przyjazdem na Festiwal chóry pokrywają we własnym zakresie.
7. Program Festiwalu:
9.00 - 13.15 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)
13.15 - 14.00 - przerwa obiadowa
14.00 - 15.30 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)
16.00 - 17.00 - spotkanie Jurorów z dyrygentami (sala chóru PCT przy Katedrze)
17.00 - 18.00 - wspólna próba połączonych chórów przed Mszą św. (Katedra)
18.00 - 19.00 - Msza Święta w Katedrze pod przewodnictwem Ks. Biskupa
19.00 - 21.00 - ogłoszenie wyników i koncert laureatów
8. Msza św. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie stanowić będzie główną część Festiwalu, dlatego wszystkie chóry zobowiązane są do uczestnictwa w niej poprzez wspólne wykonanie śpiewów liturgicznych. Kapłani – dyrygenci lub opiekunowie są zaproszeni do koncelebry Mszy św. (prosimy zabrać albę, i cingulum).
9. Program śpiewów podczas Mszy św.:
Wejście: Panie przed Twoim (St. Moniuszko)
Części stałe: Msza Polska (S. Stuligrosz)
Wierzę (W. Lewkowicz)
Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (H.J. Botor)
Przygot. darów: Stwórca chleba stwórca wina (Sł. Barszcz)
Komunia: Anima Christi - antyfona chorałowa
Utwór organowy
Uwielbienie: Canticorum jubilo (G.F. Haendel)
Po rozesłaniu: Bogurodzica
10. Partytury śpiewów, które będą wykonane podczas Mszy św. zostaną wysłane pocztą do chórów po ich zgłoszeniu. Regulamin Festiwalu i Kartę uczestnictwa należy pobrać z Wydziału lub ze strony internetowej www.muzyka.diecezja.tarnow.pl , link: Festiwal chórów.
11. Wpisowe na Festiwal wynosi 10 PLN od osoby (w tym jest: obiad, foldery i materiały nutowe dla każdego chórzysty; wpłata do 24 czerwca 2018 r. na konto Wydziału Muzyki Kościelnej z dopiskiem „Festiwal chórów” - patrz niżej).
12. Istnieje możliwość przyjazdu chóru do Tarnowa dzień wcześniej (tj. w piątek – 28.09.2018 r.) na własny koszt z możliwością wykonania w tym dniu koncertu w jednym z kościołów Tarnowa (po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem Festiwalu). W sprawie zarezerwowania noclegu: kontakt – Dom Studenta PWSZ w Tarnowie, ul. Słowackiego 7, tel. do recepcji: 14 63 16 901.

* * *


Wzór Karty zgłoszeniowej można pobrać tutaj: karta_2018.doc ( plik w formacie word - 35 KB)  (kliknij na mapce, aby powiększyć)
  Legenda:

  K - katedra
  F - kościół MB Fatimskiej
  S - szkoła organistowska

Adres do korespondencji:
Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów
tel.: 014 63-17-348, kom.: 606 332 134 (od poniedziałku - czwartku: 8.00-12.00).
e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl, www.muzyka.diecezja.tarnow.pl
Bank PeKaO S.A.I. O. w Tarnowie 84 1240 1910 1111 0010 1325 2053 (z dopiskiem: "Festiwal chórów")

 

 

_________________

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ
SACRA ECCLESIAE CANTIO
Tarnów 2016

BAZYLIKA KATEDRALNA W TARNOWIE
* * *
KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

SOBOTA 24 WRZEŚNIA 2016
Organizatorzy:
Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa
Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Bazylika Katedralna w Tarnowie
Parafia św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie
Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie


Patronat honorowy:
Biskup Tarnowski Andrzej Jeż
Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela
Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz


Mecenat:
Biskup Tarnowski Andrzej Jeż
Gmina Miasta Tarnów ?
Starostwo Powiatowe w Tarnowie ?


Komitet Organizacyjny Festiwalu:
• dyrektor Festiwalu: ks. dr Grzegorz Piekarz
• zastępca dyrektora: mgr Mariusz Łabędź
• członkowie Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie


Jury:
• prof. Lidia Matynian – Akademia Muzyczna w Krakowie
• ks. prof. dr hab. Andrzej Zając – Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej UPJP II w Krakowie
• dr hab. Włodzimierz Siedlik – Akademia Muzyczna w Krakowie


Patronat medialny:
• Radio Diecezjalne RDN Małopolska?, Tarnowski Oddział „Gościa Niedz.”,
• Radio Kraków Małopolska?, TVP Kraków,
• Dziennik Polski, TEMI Gazeta Krakowska

 

REGULAMIN FESTIWALU


Czas i miejsce Festiwalu

• V Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej Sacra Ecclesiae Cantio – Tarnów 2016 odbędzie się w Tarnowie w sobotę 24 września 2016 roku. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozpoczęcia przesłuchań w piątek 23 września w godzinach popołudniowych.
• Przesłuchania – kościół Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.
• Uroczysta Msza św. na zakończenie Festiwalu oraz Koncert Galowy - Bazylika Katedralna w Tarnowie.


Cel Festiwalu

• propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej
• konsolidacja środowiska chóralnego
• wzajemne dzielenie się własnymi doświadczeniami muzycznymi
• podnoszenie kultury muzycznej
• promocja miasta i regionu Tarnowa na arenie ogólnopolskiej

Reguły uczestnictwa
1. W festiwalu mogą uczestniczyć chóry amatorskie wykonujące religijną muzykę chóralną.
2. Chór może wystąpić tylko w jednej z trzech kategorii:
- chóry kameralne (od 12 - 20 osób)
- chóry jednorodne (powyżej 20 osób)
- chóry mieszane (powyżej 20 osób)
3. Każdy chór zobowiązany jest wykonać w układzie wielogłosowym (3 głosy lub więcej) a cappella przynajmniej trzy dowolne utwory religijne z własnego repertuaru zróżnicowane stylistycznie i jeden utwór obowiązkowy o tematyce maryjnej.
4. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów wraz z utworem obowiązkowym nie może przekroczyć 15 minut. Utwory, które zostały już wykonane przez dany chór na poprzednich edycjach Festiwalu nie mogą być powtórzone.
5. Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru, oraz prezencję chóru podczas występu.
6. Każdy chór uczestniczący w Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa. Chóry, które zdobędą pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia.
7. Werdykt jury jest ostateczny.


Organizacja Festiwalu
1. Chóry zobowiązane są do wypełnienia karty zgłoszeniowej i dostarczenia jej wraz z załącznikami (patrz karta zgłoszeniowa) osobiście, listownie lub drogą e:mail’ową do Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w terminie do 24 czerwca 2016 roku (godziny urzędowania Wydziału: od poniedziałku do czwartku od 8.30-12.00).
2. Szczegółowy program przesłuchań wraz z informacją o godzinie swojego występu każdy chór otrzyma listownie do 17 września 2016 r.
3. Biuro Festiwalu mieścić się będzie w siedzibie Diecezjalnego Studium Organistowskiego przy ul. Dwernickiego 1 w Tarnowie.
4. Chóry zobowiązane są zgłosić się do Biura Festiwalu, najpóźniej półtorej godziny przed rozpoczęciem swojego występu. Każdy chór otrzyma przewodnika (opiekuna), który będzie mu towarzyszyć do końca Festiwalu i udzielać wszelkich potrzebnych informacji.
5. Autokary i samochody osobowe można parkować wzdłuż ulic: Cegielnianej i Dwernickiego obok byłego placu targowego „Kapłonówka” (patrz mapka poniżej).
6. Organizatorzy Festiwalu zapewniają obiad dla wszystkich chórzystów i ich opiekunów. Koszty związane z przyjazdem na Festiwal chóry pokrywają we własnym zakresie.
7. Program Festiwalu:
9.00 - 13.15 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)
13.15 - 14.00 - przerwa obiadowa
14.00 - 15.30 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)
16.00 - 17.00 - spotkanie Jurorów z dyrygentami (sala chóru PCT przy Katedrze)
17.00 - 18.00 - wspólna próba połączonych chórów przed Mszą św. (Katedra)
18.00 - 19.00 - Msza Święta w Katedrze pod przewodnictwem Ks. Biskupa
19.00 - 21.00 - ogłoszenie wyników i koncert laureatów
8. Msza św. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie stanowić będzie główną część Festiwalu, dlatego wszystkie chóry zobowiązane są do uczestnictwa w niej poprzez wspólne wykonanie śpiewów liturgicznych. Kapłani – dyrygenci lub opiekunowie są zaproszeni do koncelebry Mszy św. (prosimy zabrać albę, i cingulum).
9. Program śpiewów podczas Mszy św.:
Wejście: Misericordias Domini (H.J. Botor Łaś)
Części stałe: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Wierzę (W. Lewkowicz)
Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (M. Godard)
Przygot. darów: Stwórca chleba (S. Barszcz)
Komunia: Ave verum - antyfona chorałowa
Utwór organowy
Uwielbienie: O Boże dzięki Ci składamy (M. Michalec/K. Pasionek)
Po rozesłaniu: Laudate Dominum (C. Gounod/K. Pasionek)
10. Partytury śpiewów, które będą wykonane podczas Mszy św. zostaną wysłane pocztą do chórów po ich zgłoszeniu. Regulamin Festiwalu i Kartę zgłoszeniową należy pobrać z w Wydziału lub ze strony internetowej www.muzyka.diecezja.tarnow.pl , link: Festiwal chórów.
11. Wpisowe na Festiwal wynosi 10 PLN od osoby (w tym jest: obiad, foldery i materiały nutowe dla każdego chórzysty; wpłata do 24 czerwca 2016 r. na konto Wydziału Muzyki Kościelnej z dopiskiem „Festiwal chórów” - patrz niżej).
12. Istnieje możliwość przyjazdu chóru do Tarnowa dzień wcześniej tj. w piątek na własny koszt z możliwością wykonania w tym dniu koncertu w jednym z kościołów Tarnowa (po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem Festiwalu). W sprawie zarezerwowania noclegu: kontakt – Dom Studenta PWSZ w Tarnowie, ul. Słowackiego 7, tel. do recepcji: 014 63 16 901.

* * *


Wzór Karty zgłoszeniowej można pobrać tutaj: karta_2016.doc ( plik w formacie word - 35 KB)  (kliknij na mapce, aby powiększyć)
  Legenda:

  K - katedra
  F - kościół MB Fatimskiej
  S - szkoła organistowska

Adres do korespondencji:
Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów
tel.: 014 63-17-348, kom.: 606 332 134 (od poniedziałku - czwartku: 8.00-12.00).
e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl, www.muzyka.diecezja.tarnow.pl
Bank PeKaO S.A.I. O. w Tarnowie 84 1240 1910 1111 0010 1325 2053 (z dopiskiem: "Festiwal chórów")

 

 

_________________

IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ
SACRA ECCLESIAE CANTIO
Tarnów 2014

BAZYLIKA KATEDRALNA W TARNOWIE
* * *
KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

SOBOTA 27 WRZEŚNIA 2014

Organizatorzy:
Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa
Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna
Bazylika Katedralna w Tarnowie
Parafia św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie
Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie

Patronat honorowy:
Biskup Tarnowski Andrzej Jeż(?)
Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała(?)
Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz(?)

Komitet Organizacyjny Festiwalu:
• dyrektor Festiwalu: ks. dr Grzegorz Piekarz
• zastępca dyrektora: mgr Mariusz Łabędź
• Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
• sekretariat: Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Jury:
• prof. Lidia Matynian-Hałoń – prorektor Akademii Muzycznej w Krakowie
• ks. prof. dr hab. Andrzej Zając – Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej UPJP II w Krakowie
• prof. dr Jerzy Kurcz – Akademia Muzyczna w Krakowie

Patronat medialny:
• Radio Diecezjalne RDN Małopolska, Tarnowski Oddział "Gościa Niedz.",
• Radio Kraków Małopolska (?), TVP Kraków,
• Dziennik Polski, Gazeta Krakowska (?), TEMI (?)

REGULAMIN FESTIWALU

Czas i miejsce Festiwalu
• IV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej Sacra Ecclesiae Cantio – Tarnów 2014 odbędzie się w Tarnowie w sobotę 27 września 2014 roku. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozpoczęcia przesłuchań w piątek 26 września w godzinach popołudniowych.
• Przesłuchania – kościół Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.
• Uroczysta Msza św. na zakończenie Festiwalu pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza oraz koncert galowy - Bazylika Katedralna w Tarnowie.
Cel Festiwalu
• propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej
• konsolidacja środowiska chóralnego
• wzajemne dzielenie się własnymi doświadczeniami muzycznymi
• podnoszenie kultury muzycznej
• promocja miasta i regionu Tarnowa na arenie ogólnopolskiej

Reguły uczestnictwa

1. W festiwalu mogą uczestniczyć chóry wykonujące religijną muzykę chóralną a cappella.

2. Chór może wystąpić tylko w jednej z trzech kategorii:
- zespoły kameralne (do 20 osób)
- chóry jednorodne (powyżej 20 osób)
- chóry mieszane (powyżej 20 osób)
3. Każdy chór zobowiązany jest wykonać w układzie wielogłosowym (3 głosy lub więcej) a cappella przynajmniej trzy dowolne utwory religijne z własnego repertuaru zróżnicowane stylistycznie i jeden utwór obowiązkowy, którym jst Kyrie wybrane z dowolnego cyklu mszalnego.

4. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów wraz z utworem obowiązkowym nie może przekroczyć 15 minut. Utwory, które zostały już wykonane przez dany chór na poprzednich edycjach Festiwalu nie mogą być powtórzone.

5. Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru, oraz prezencję chóru podczas występu.

6. Każdy chór uczestniczący w Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa. Chóry, które zdobędą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne. Jury może przyznać dodatkowe trzy wyróżnienia dla chórów diecezji tarnowskiej.

7. Werdykt jury jest ostateczny.

Organizacja Festiwalu
1. Chóry zobowiązane są do wypełnienia karty zgłoszeniowej i dostarczenia jej wraz z załacznikami (patrz karta zgłoszeniowa) osobiście, listownie lub drogą e:mail'ową do Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w terminie do 22 czerwca 2014 roku (godziny urzędowania Wydziału: od poniedziałku do czwartku od 8.30-12.00).

2. Szczegółowy program przesłuchań wraz z informacją o godzinie swojego występu każdy chór otrzyma listownie do 20 września 2014 r.

3. Biuro Festiwalu mieścić się będzie w siedzibie Diecezjalnego Studium Organistowskiego przy ul. Dwernickiego 1 w Tarnowie.

4. Chóry zobowiązane są zgłosić się do Biura Festiwalu, najpóźniej półtorej godziny przed rozpoczęciem swojego występu. Każdy chór otrzyma przewodnika (opiekuna), który będzie mu towarzyszyć do końca Festiwalu i udzielać wszelkich potrzebnych informacji.

5. Autokary i samochody osobowe można parkować wzdłuż ulic: Cegielnianej i Dwernickiego obok placu targowego "Kapłonówka" (patrz mapka poniżej).

6. Organizatorzy Festiwalu zapewniają obiad dla wszystkich chórzystów i ich opiekunów. Koszta związane z przyjazdem na Festiwal chóry pokrywają we własnym zakresie.

7. Program Festiwalu:
9.00 - 13.15 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)
13.15 - 14.00 - przerwa obiadowa
14.00 - 16.00 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)
16.20 - 17.00 - spotkanie Jurorów z dyrygentami (sala chóru PCT przy Katedrze)
17.00 - 18.00 - wspólna próba połączonych chórów przed Mszą św. (Katedra)
18.00 - 19.00 - Msza Święta w Katedrze pod przewodnictwem Ks. Biskupa
19.00 - 21.00 - ogłoszenie wyników i koncert laureatów

8. Msza św. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza stanowić będzie główną część Festiwalu, dlatego wszystkie chóry zobowiązane są do uczestnictwa w niej poprzez wspólne wykonanie śpiewów liturgicznych. Kapłani – dyrygenci lub opiekunowie są zaproszeni do koncelebry Mszy św. (prosimy zabrać albę, i cingulum).

9. Program śpiewów podczas Mszy św.:
Wejście: Deus caritas est (J.H. Botor)
Części stałe: Msza (o. J. Ścibor)
Wierzę (W. Lewkowicz)
Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (J.M. Gladysz)
Przygot. darów: Stwórca chleba (S. Barszcz)
Komunia: Ave verum - antyfona chorałowa
Utwór organowy
Uwielbienie: Te Deum (St Stuligrosz)
Po rozesłaniu: Alleluja (G.F. Haendel)

10. Partytury śpiewów, które będą wykonane podczas Mszy św. zostaną wysłane pocztą do chórów po ich zgłoszeniu. Regulamin Festiwalu i Kartę zgłoszeniową należy pobrać z w Wydziału lub ze strony internetowej www.muzyka.diecezja.tarnow.pl , link: Festiwal chórów.

11. Wpisowe na Festiwal wynosi 10 PLN od osoby (w tym jest: obiad, foldery i materiały nutowe dla każdego chórzysty; wpłata do 22 czerwca 2014 r. na konto Wydziału Muzyki Kościelnej z dopiskiem "Festiwal chórów" - patrz niżej).

12. Istnieje możliwość przyjazdu chóru do Tarnowa dzień wcześniej tj. w piątek na własny koszt z możliwością wykonania w tym dniu koncertu w jednym z kościołów Tarnowa (po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem Festiwalu). W sprawie zarezerwowania noclegu: kontakt – Dom Studenta PWSZ w Tarnowie, ul. Słowackiego 7, tel. do recepcji: 014 63 16 901.

* * *


Wzór Karty zgłoszeniowej można pobrać tutaj: karta_zgłoszeniowa 2014.doc ( plik w formacie word - 35 KB)  (kliknij na mapce, aby powiększyć)
  Legenda:

  K - katedra
  F - kościół MB Fatimskiej
  S - szkoła organistowska

Adres do korespondencji:
Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów
tel.: 014 63-17-348, kom.: 606 332 134 (od poniedziałku - czwartku: 8.00-12.00).
e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl, www.muzyka.diecezja.tarnow.pl
Bank PeKaO S.A.I. O. w Tarnowie 84 1240 1910 1111 0010 1325 2053 (z dopiskiem: "Festiwal chórów")

 

 

_________________

III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
MUZYKI CHÓRALNEJ
SACRA ECCLESIAE CANTIO
Tarnów 2012

oraz

V FESTIWAL CHÓRÓW
DIECEZJI TARNOWSKIEJ


BAZYLIKA KATEDRALNA W TARNOWIE
* * *
KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

SOBOTA 29 WRZEŚNIA 2012

Organizatorzy:
Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa
Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna
Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Bazylika Katedralna w Tarnowie
Parafia św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie
Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie

Patronat honorowy:
Biskup Tarnowski Wiktor Skworc
Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała
Starosta Powiatu Tarnowskiego Mieczysław Kras

Komitet Organizacyjny Festiwalu:
* dyrektor Festiwalu: ks. dr Grzegorz Piekarz
* zastępca dyrektora: mgr Mariusz Łabędź
* członkowie Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Kurii Diec. w Tarnowie
* sekretariat: Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Jury:
* prof. Lidia Matynian-Hałoń - prorektor Akademii Muzycznej w Krakowie
* prof. Marta Wierzbieniec - Dyrektor Filharmonii Rzeszowskiej
* ks. prof. dr hab. Andrzej Zając - Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej UPJP II w Krakowie
* prof. dr Jerzy Kurcz - Akademia Muzyczna w Krakowie

Patronat medialny:
* Radio Diecezjalne RDN Małopolska, Tarnowski Oddział "Gościa Niedz.",
* Radio Kraków Małopolska, TVP 3 Kraków,
* Dziennik Polski, Gazeta Krakowska


REGULAMIN FESTIWALU
Czas i miejsce Festiwalu

* III Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej Sacra Ecclesiae Cantio - Tarnów 2012 oraz V Festiwal Chórów Diecezji Tarnowskiej odbędzie się w Tarnowie w sobotę 29 września 2012 roku (w przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozpoczęcia przesłuchań w piątek 28 września w godzinach popołudniowych).
* Przesłuchania - kościół Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.
* Uroczysta Msza św. na zakończenie Festiwalu pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza oraz koncert galowy - Bazylika Katedralna w Tarnowie.

Cel Festiwalu
* propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej
* konsolidacja środowiska chóralnego
* wzajemne dzielenie się własnymi doświadczeniami muzycznymi
* podnoszenie kultury muzycznej
* promocja miasta i regionu Tarnowa na arenie ogólnopolskiej

Reguły uczestnictwa
1. W festiwalu mogą uczestniczyć chóry wykonujące religijną muzykę chóralną a cappella.

2. Chór może wystąpić tylko w jednej z trzech kategorii:
- zespoły kameralne (do 20 osób)
- chóry jednorodne (powyżej 20 osób)
- chóry mieszane (powyżej 20 osób)

3. Każdy chór zobowiązany jest wykonać w układzie wielogłosowym (3 głosy lub więcej) a cappella przynajmniej trzy dowolne utwory religijne z własnego repertuaru zróżnicowane stylistycznie i jeden utwór obowiązkowy o tematyce maryjnej.

4. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów wraz z utworem obowiązkowym nie może przekroczyć 15 minut i być krótszy niż 10 minut. Utwory, które zostały już wykonane przez dany chór na ostatniej edycji Festiwalu nie mogą być powtórzone.

5. Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru, oraz prezencję chóru podczas występu.

6. Każdy chór uczestniczący w Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa. Chóry, które uzyskają pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne. Jury może przyznać dodatkowe trzy wyróżnienia dla chórów diecezji tarnowskiej.

7. Werdykt jury jest ostateczny.

Organizacja Festiwalu
1. Chóry zobowiązane są do wypełnienia karty zgłoszeniowej i dostarczenia jej wraz z materiałami dodatkowymi (patrz karta zgłoszeniowa) osobiście, listownie lub drogą e:mail'ową do Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w terminie do 22 czerwca 2012 roku (godziny urzędowania Wydziału: od poniedziałku do czwartku od 8.30-12.00).

2. Szczegółowy program przesłuchań wraz z informacją o godzinie swojego występu każdy chór otrzyma listownie do 20 września 2012 r.

3. Biuro Festiwalu mieścić się będzie w siedzibie Diecezjalnego Studium Organistowskiego przy ul. Dwernickiego 1.

4. Chóry zobowiązane są zgłosić się do Biura Festiwalu, najpóźniej półtorej godziny przed rozpoczęciem swojego występu. Każdy chór otrzyma przewodnika (opiekuna), który będzie mu towarzyszyć do końca Festiwalu i udzielać wszelkich potrzebnych informacji.

5. Autokary i samochody osobowe można parkować wzdłuż ulic: Cegielnianej i Dwernickiego obok placu targowego "Kapłanówka" (patrz mapka poniżej).

6. Organizatorzy Festiwalu zapewniają obiad dla wszystkich chórzystów i ich opiekunów. Koszta związane z przyjazdem na Festiwal chóry pokrywają we własnym zakresie.

7. Program Festiwalu:
9.00 - 13.15 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)
13.15 - 14.00 - przerwa obiadowa
14.00 - 16.00 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)
16.20 - 17.00 - spotkanie Jurorów z dyrygentami (sala chóru PCT przy Katedrze)
17.00 - 18.00 - wspólna próba połączonych chórów przed Mszą św. (Katedra)
18.00 - 19.00 - Msza Święta w Katedrze pod przewodnictwem Ks. Biskupa
19.00 - 21.00 - ogłoszenie wyników i koncert galowy

8. W koncercie galowym oprócz laureatów Festiwalu wystąpią także chóry wytypowane przez jury.

9. Msza św. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza stanowić będzie główną część Festiwalu, dlatego wszystkie chóry zobowiązane są do uczestnictwa w niej poprzez wspólne wykonanie śpiewów liturgicznych. Kapłani - dyrygenci lub opiekunowie są zaproszeni do koncelebry Mszy św. (prosimy zabrać albę, i cingulum).

10. Program śpiewów podczas Mszy św.:
Wejście: Cecylio, Panno śpiewna
Części stałe: Msza gregoriańska VIII "De Angelis"
Credo III
z wstawką: Et incarnatus est (G.P. da Palestrina)
Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (Paulmilch)
Przygot. darów: Stwórco chleba
Komunia: Ave verum - antyfona chorałowa
Utwór organowy - organy
Uwielbienie: Królowi wieków (opr. ks. K. Pasionek)
Po rozesłaniu: Chwalcie Pana wszyscy

11. Partytury śpiewów, które będą wykonane podczas Mszy św. zostaną wysłane pocztą do chórów po ich zgłoszeniu. Regulamin Festiwalu i Kartę zgłoszeniową należy pobrać z ww. Wydziału lub ze strony internetowej www.muzyka.diecezja.tarnow.pl , link: Festiwal chórów.

12. Wpisowe na Festiwal wynosi 10 PLN od osoby (w tym jest: pełny obiad, materiały nutowe dla każdego chórzysty, folder; wpłata do 22 czerwca 2010 r. na konto Wydział Muzyki Kościelnej z dopiskiem "Festiwal chórów" - patrz niżej).

13. Istnieje możliwość przyjazdu chóru do Tarnowa dzień wcześniej tj. w piątek na własny koszt z możliwością wykonania w tym dniu koncertu w jednym z kościołów Tarnowa (po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem Festiwalu). W sprawie zarezerwowania noclegu: kontakt - Dom Studenta PWSZ w Tarnowie, ul. Słowackiego 7, tel. do recepcji: 014 63 16 901.

* * *


Wzór Karty zgłoszeniowej można pobrać tutaj: karta_zgłoszeniowa 2012.doc ( plik w formacie word - 35 KB)  (kliknij na mapce, aby powiększyć)
  Legenda:

  K - katedra
  F - kościół MB Fatimskiej
  S - szkoła organistowska

Adres do korespondencji:
Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów
tel.: 014 63-17-348, kom.: 606 332 134 (od poniedziałku - czwartku: 8.00-12.00).
e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl, www.muzyka.diecezja.tarnow.pl
Bank PeKaO S.A.I. O. w Tarnowie 84 1240 1910 1111 0010 1325 2053 (z dopiskiem: "Festiwal chórów")

 

_________________

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ
SACRA ECCLESIAE CANTIO

Tarnów 2010

oraz

IV FESTIWAL CHÓRÓW
DIECEZJI TARNOWSKIEJ


BAZYLIKA KATEDRALNA W TARNOWIE
* * *
KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ


SOBOTA 25 WRZEŚNIA 2010

Organizatorzy:
Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa
Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna
Bazylika Katedralna w Tarnowie
Parafia św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie
Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie

Patronat honorowy:
Biskup Tarnowski Wiktor Skworc
Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała
Starosta Powiatu Tarnowskiego Mieczysław Kras

Komitet Organizacyjny Festiwalu:
* dyrektor Festiwalu: ks. dr Grzegorz Piekarz
* zastępca dyrektora: mgr Mariusz Łabędź
* członkowie Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Kurii Diec. w Tarnowie
* sekretariat: Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Jury:
* ad. II st. Lidia Matynian-Hałoń - prorektor Akademii Muzycznej w Krakowie
* prof. Marta Zoszak-Wierzbieniec - dziekan Wydziału Wychowania Muzycznego na Uniwersytecie w Rzeszowie, dyr. Filharmonii Rzeszowskiej
* ks. prof. dr hab. Andrzej Zając - kierownik katedry Muzyki Kościelnej w PAT w Krakowie
* prof. dr Jerzy Kurcz - Akademia Muzyczna w Krakowie

Patronat medialny:
* Radio Diecezjalne RDN Małopolska(?), Tarnowski Oddział "Gościa Niedz." (?),
* Radio Kraków Małopolska (?), TVP 3 Kraków (?),
* Dziennik Polski (?), Gazeta Krakowska (?)

REGULAMIN FESTIWALU
Czas i miejsce Festiwalu

* II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej Sacra Ecclesiae Cantio - Tarnów 2010 oraz IV Festiwal Chórów Diecezji Tarnowskiej odbędzie się w Tarnowie w sobotę 25 września 2010 roku (w przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozpoczęcia przesłuchań w piątek 24 września w godzinach popołudniowych).
* Przesłuchania - kościół Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.
* Uroczysta Msza św. na zakończenie Festiwalu pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza oraz koncert galowy - Bazylika Katedralna w Tarnowie.

Cel Festiwalu
* propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej
* konsolidacja środowiska chóralnego
* wzajemne dzielenie się własnymi doświadczeniami muzycznymi
* podnoszenie kultury muzycznej
* promocja miasta i regionu Tarnowa na arenie ogólnopolskiej

Reguły uczestnictwa
1. W festiwalu mogą uczestniczyć chóry wykonujące religijną muzykę chóralną a cappella.

2. Chór może wystąpić tylko w jednej z trzech kategorii:
- zespoły kameralne (do 20 osób)
- chóry jednorodne (powyżej 20 osób)
- chóry mieszane (powyżej 20 osób)

3. Każdy chór zobowiązany jest wykonać w układzie wielogłosowym a cappella przynajmniej trzy dowolne utwory religijne z własnego repertuaru zróżnicowane stylistycznie i jeden utwór obowiązkowy wybrany z niżej podanych:
* Pan Bóg jest ma siłą - Józef Świder
* Locus iste - Anton Bruckner

4. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów wraz z utworem obowiązkowym nie może przekroczyć 20 minut. Utwory, które zostały już wykonane przez dany chór na ostatniej edycji Festiwalu nie mogą być powtórzone.

5. Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru, oraz prezencję chóru podczas występu.

6. Każdy chór uczestniczący w Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa. Chóry, które uzyskają pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne. Ponadto zostaną przyznane przez jury trzy wyróżnienia dla najlepszych chórów diecezji tarnowskiej.

7. Werdykt jury jest ostateczny.

Organizacja Festiwalu
1. Chóry zobowiązane są do wypełnienia karty zgłoszeniowej i dostarczenia jej wraz z materiałami dodatkowymi (patrz karta zgłoszeniowa) osobiście, listownie lub drogą e:mail'ową do Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w terminie do 20 czerwca 2010 roku (godziny urzędowania Wydziału: od poniedziałku do czwartku od 8.00-12.00).

2. Szczegółowy program przesłuchań wraz z informacją o godzinie swojego występu każdy chór otrzyma listownie do 20 września 2010 r.

3. Biuro Festiwalu mieścić się będzie w siedzibie Diecezjalnego Studium Organistowskiego przy ul. Dwernickiego 1.

4. Chóry zobowiązane są zgłosić się do Biura Festiwalu, najpóźniej półtorej godziny przed rozpoczęciem swojego występu. Każdy chór otrzyma przewodnika (opiekuna), który będzie mu towarzyszyć do końca Festiwalu i udzielać wszelkich potrzebnych informacji.

5. Autokary i samochody osobowe można parkować wzdłuż ulic: Cegielnianej i Dwernickiego obok placu targowego "Kapłanówka" (patrz mapka poniżej).

6. Organizatorzy Festiwalu zapewniają obiad dla wszystkich chórzystów i ich opiekunów. Koszta związane z przyjazdem na Festiwal chóry pokrywają we własnym zakresie.

7. Program Festiwalu:
9.00 - 13.15 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)
13.15 - 14.00 - przerwa obiadowa
14.00 - 16.00 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)
16.20 - 17.00 - spotkanie Jurorów z dyrygentami (sala chóru PCT przy Katedrze)
17.00 - 18.00 - wspólna próba połączonych chórów przed Mszą św. (Katedra)
18.00 - 19.00 - Msza Święta w Katedrze pod przewodnictwem Ks. Biskupa
19.00 - 21.00 - ogłoszenie wyników i koncert galowy

8. W koncercie galowym oprócz laureatów Festiwalu wystąpią także chóry wytypowane przez jury.

9. Msza św. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza stanowić będzie główną część Festiwalu, dlatego wszystkie chóry zobowiązane są do uczestnictwa w niej poprzez wspólne wykonanie śpiewów liturgicznych. Kapłani - dyrygenci lub opiekunowie są zaproszeni do koncelebry Mszy św. (prosimy zabrać albę, i cingulum).

10. Program śpiewów podczas Mszy św.:
Wejście: Pod Twą obronę (opr. na 4 gł. ks. K. Pasionek)
Części stałe: Msza "De Angelis" (W. Menschick) obowiązkowo chóry mieszane,
chorał wszyscy wspólnie
Credo III z wstawką: Et incarnatus est G.P. da Palestrina
Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (M. Sawa)
Przygot. darów: Ubi caritas (J. Berthier-O. Faulstich)
Komunia: Ave verum - antyfona chorałowa
Literatura organowa - organy
Uwielbienie: Ave verum (W.A. Mozart)
Po rozesłaniu: Alleluja (G.F. Haendel - z orat. Mesjasz)

11. Partytury śpiewów, które będą wykonane podczas Mszy św. oraz utworów obowiązkowych zostaną wysłane pocztą do chórów po ich zgłoszeniu. Regulamin Festiwalu i Kartę zgłoszeniową należy pobrać z ww. Wydziału lub ze strony internetowej www.muzyka.diecezja.tarnow.pl , link: Festiwal chórów.

12. Wpisowe na Festiwal wynosi 10 PLN od osoby (w tym jest: pełny obiad, materiały nutowe dla każdego chórzysty, folder; wpłata do 20 czerwca 2010 r. na konto Wydział Muzyki Kościelnej z dopiskiem "Festiwal chórów" - patrz niżej).

13. Istnieje możliwość przyjazdu chóru do Tarnowa dzień wcześniej tj. w piątek na własny koszt z możliwością dania w tym dniu koncertu w jednym z kościołów Tarnowa (po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem Festiwalu). W sprawie zarezerwowania noclegu: kontakt - Dom Studenta PWSZ w Tarnowie, ul. Słowackiego 7, tel. do recepcji: 014 63 16 901.

* * *

Wzór Karty zgłoszeniowej można pobrać tutaj: karta_zgłoszeniowa 2010.doc ( plik w formacie word - 30 KB)  (kliknij na mapce, aby powiększyć)
  Legenda:

  K - katedra
  F - kościół MB Fatimskiej
  S - szkoła organistowska

Adres do korespondencji:
Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów
tel.: 014 63-17-348, kom.: 606 332 134 (od poniedziałku - czwartku: 8.00-12.00).
e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl, www.muzyka.diecezja.tarnow.pl
Bank PeKaO S.A.I. O. w Tarnowie 84 1240 1910 1111 0010 1325 2053 (z dopiskiem: "Festiwal chórów")

 

_________________

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ
SACRA ECCLESIAE CANTIO
Tarnów 2008

BAZYLIKA KATEDRALNA W TARNOWIE
* * *
KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ


SOBOTA 27 WRZEŚNIA 2008

Organizatorzy:
Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa
Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna
Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie
Bazylika Katedralna w Tarnowie
Parafia św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie
Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie

Patronat honorowy:
Biskup Tarnowski Wiktor Skworc
Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała
Starosta Powiatu Tarnowskiego Mieczysław Kras
Komitet Organizacyjny Festiwalu:
* dyrektor Festiwalu: ks. dr Grzegorz Piekarz
* zastępca dyrektora: mgr Mariusz Łabędź
* sekretariat: Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Jury:
* ad. II st. Lidia Matynian-Hałoń - prorektor Akademii Muzycznej w Krakowie
* prof. Marta Zoszak-Wierzbieniec - dziekan Wydziału Wychowania Muzycznego na Uniwersytecie w Rzeszowie
* ks. prof. dr hab. Andrzej Zając - kierownik katedry Muzyki Kościelnej w PAT w Krakowie
* prof. dr Jerzy Kurcz - Akademia Muzyczna w Krakowie

Patronat medialny:
* Radio Diecezjalne RDN Małopolska, Tarnowski Oddział "Gościa Niedz.",
* Radio Kraków Małopolska, TVP 3 Kraków (?),
* Dziennik Polski (?), Gazeta Krakowska (?)

REGULAMIN FESTIWALU

Czas i miejsce Festiwalu
* I Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej Sacra Ecclesiae Cantio odbędzie się w Tarnowie w sobotę 27 września 2008 roku (w przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozpoczęcia przesłuchań w piątek 26 września w godzinach popołudniowych).
* Przesłuchania - kościół Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.
* Uroczysta Msza św. na zakończenie Festiwalu pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza oraz koncert galowy - Bazylika Katedralna w Tarnowie.

Cel Festiwalu
* propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej
* konsolidacja środowiska chóralnego
* wzajemne dzielenie się własnymi doświadczeniami muzycznymi
* podnoszenie kultury muzycznej
* promocja miasta i regionu Tarnowa na arenie ogólnopolskiej

Reguły uczestnictwa
1. W festiwalu mogą uczestniczyć chóry wykonujące religijną muzykę chóralną a cappella.
2. Chór może wystąpić tylko w jednej z dwóch kategorii:
* głosy równe
* głosy mieszane
3. Każdy chór zobowiązany jest wykonać a cappella przynajmniej trzy dowolne utwory religijne z własnego repertuaru (przynajmniej z dwóch epok) i jeden utwór obowiązkowy wybrany z niżej podanych:
* Kleszczmy rękoma (Ps. 47) M. Gomółki
* Pana ja wzywać będę (Ps. 77) M. Gomółki
4. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów wraz z utworem obowiązkowym nie może przekroczyć 20 minut.
5. Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru, oraz prezencję chóru podczas występu.
6. Każdy chór uczestniczący w Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa. Chóry, które uzyskają pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne. Ponadto zostaną przyznane trzy nagrody ufundowane przez Biskupa Tarnowskiego dla najlepszych chórów diecezji tarnowskiej.

Organizacja Festiwalu
1. Chóry zobowiązane są do wypełnienia karty zgłoszeniowej i dostarczenia jej wraz z materiałami dodatkowymi (patrz karta zgłoszeniowa) osobiście, listownie lub drogą e:mail'ową do Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w terminie do 8 września 2008 roku (godziny urzędowania Wydziału: od poniedziałku do czwartku od 8.00-12.00).

2. Szczegółowy program przesłuchań wraz z informacją o godzinie swojego występu każdy chór otrzyma listownie do 20 września 2008 r.

3. Biuro Festiwalu mieścić się będzie w siedzibie Diecezjalnego Studium Organistowskiego przy ul. Dwernickiego 1.

4. Chóry zobowiązane są zgłosić się do Biura Festiwalu, najpóźniej 1,5 godziny przed rozpoczęciem swojego występu. Każdy chór otrzyma przewodnika (opiekuna), który będzie mu towarzyszyć do końca Festiwalu i udzielać wszelkich potrzebnych informacji.

5. Autokary i samochody osobowe można parkować wzdłuż ulic: Cegielnianej i Dwernickiego obok placu targowego "Kapłanówka" (patrz mapka poniżej).

6. W porze obiadowej organizatorzy Festiwalu zapewniają obiad dla wszystkich chórzystów i ich opiekunów. Koszta związane z przyjazdem na Festiwal chóry pokrywają we własnym zakresie.

7. Program Festiwalu:
9.00 - 13.15 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)
13.15 - 14.00 - przerwa obiadowa
14.00 - 16.00 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)
16.20 - 17.00 - spotkanie Jurorów z dyrygentami (sala chóru PCT przy Katedrze)
17.00 - 18.00 - wspólna próba połączonych chórów przed Mszą św. (Katedra)
18.00 - 19.00 - Msza Święta w Katedrze pod przewodnictwem Ks. Biskupa
19.00 - 21.00 - ogłoszenie wyników i koncert galowy

8. W koncercie galowym oprócz laureatów Festiwalu wystąpi każdy chór wykonując jeden utwór ze swego repertuaru wybrany przez jury.

9. Msza św. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza stanowić będzie główną część Festiwalu, dlatego wszystkie chóry zobowiązane są do uczestnictwa w niej poprzez wspólne wykonanie śpiewów liturgicznych. Kapłani - dyrygenci lub opiekunowie są zaproszeni do koncelebry Mszy św. (prosimy zabrać albę, i cingulum).

10. Program śpiewów podczas Mszy św.:
Wejście: Misericordias Domini (J.H. Botor)
Części stałe: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) oprac. 4-głosowe dla chórów
mieszanych, chóry jednorodne śpiewają prymę
Credo III z wstawką: Et incarnatus est G.P. da Palestrina
Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (M. Godard)
Przygot. darów: Przykazanie nowe (M. Łabędź)
Komunia: Ave verum - antyfona chorałowa
Uwielbienie: O Boże dzięki Ci skladamy (oprac. ks. K. Pasionek)
Po rozesłaniu: Alleluja (G.F. Haendel - z orat. Mesjasz)

11. Partytury śpiewów, które zostaną wykonane podczas Mszy św., oraz utworów obowiązkowych są do pobrania w Wydziale Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w godzinach jego urzędowania (od pon. - czwar.: 8.00 - 12.00). Mogą być także wysłane do chórów przez pocztę. Regulamin Festiwalu i Kartę zgłoszeniową należy pobrać z ww. Wydziału lub ze strony internetowej www.muzyka.diecezja.tarnow.pl , link: Festiwal chórów.

12. Wpisowe na Festiwal wynosi 10 PLN od osoby (w tym jest: pełny obiad, materiały nutowe dla każdego chórzysty, folder; wpłata do 8 września 2008 r. na konto Wydział Muzyki Kościelnej z dopiskiem "Festiwal chórów" - patrz niżej).

13. Istnieje możliwość przyjazdu chóru do Tarnowa dzień wcześniej tj. w piątek (z zakwaterowaniem bezpłatnym w przypadku otrzymania dodacji z ministerstwa) z możliwością dania w tym dniu koncertu w jednym z kościołów Tarnowa (po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem Festiwalu). W sprawie zarezerwowania noclegu: kontakt - Dom Studenta PWSZ w Tarnowie, ul. Słowackiego 7, tel. do recepcji: 014 63 16 901.

* * *

Wzór Karty zgłoszeniowej można pobrać tutaj: karta_zglosz.doc ( plik w formacie word - 30 KB)  (kliknij na mapce, aby powiększyć)
  Legenda:

  K - katedra
  F - kościół MB Fatimskiej
  S - szkoła organistowska

Adres do korespondencji:
Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów
tel.: 014 63-17-348, kom.: 606 332 134 (od poniedziałku - czwartku: 8.00-12.00).
e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl, www.muzyka.diecezja.tarnow.pl
Bank PeKaO S.A.I. O. w Tarnowie 84 1240 1910 1111 0010 1325 2053 (z dopiskiem: "Festiwal chórów")

_________________

II FESTIWAL CHÓRÓW
DIECEZJI TARNOWSKIEJ


BAZYLIKA KATEDRALNA W TARNOWIE
* * *
KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ


SOBOTA 23 WRZEŚNIA 2006


Organizatorzy:
Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
Bazylika Katedralna w Tarnowie
Parafia św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie
Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie

Patronat honorowy:
Jego Ekscelencja ks. bp Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jury Festiwalu:

 • przewodniczący: Ks. prof. dr hab. Andrzej Zając - kierownik Katedry Muzyki Kościelnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • członkowie: Prof. dr Jerzy Kurcz - Akademia Muzyczna w Krakowie, Dr Włodzimierz Siedlik - Papieska Akademia Teolog. w Krakowie


Komitet Organizacyjny Festiwalu:

 • dyrektor Festiwalu: ks. dr Grzegorz Piekarz
 • konferansjer: ks. prałat Tadeusz Bukowski
 • sekretariat: Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Patronat medialny:

 • Radio Diecezjalne RDN Małopolska
 • Tarnowski Oddział "Gościa Niedzielnego"

REGULAMIN FESTIWALU

Czas i miejsce Festiwalu

 • II Festiwal Chórów Diecezji Tarnowskiej odbędzie się w Tarnowie w sobotę 23 września 2006 roku.
 • Przesłuchania - kościół Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.
 • Uroczysta Msza św. na zakończenie Festiwalu pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza oraz koncert galowy - Bazylika Katedralna w Tarnowie.

Cel Festiwalu

 • propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej na odpowiednim poziomie artystycznym
 • konsolidacja chórów parafialnych diecezji tarnowskiej
 • wzajemne dzielenie się własnymi doświadczeniami muzycznymi
 • podnoszenie kultury muzycznej w diecezji

Reguły uczestnictwa

 1. W festiwalu mogą uczestniczyć parafialne chóry amatorskie z diecezji tarnowskiej, oraz chóry niezwiązane wprost z parafią, ale wykonujące religijną muzykę chóralną podczas liturgii.
 2. Chór może wystąpić tylko w jednej z dwóch kategorii:
 • chóry mieszane (SATB)
 • chóry jednorodne (chóry żeńskie, męskie lub dziecięce wykonujące program przynajmniej w obsadzie 3-głosowej)
 1. Każdy chór zobowiązany jest wykonać przynajmniej dwa dowolne utwory religijne a cappella z własnego repertuaru i jeden utwór obowiązkowy wybrany z niżej podanych:
 • dla chórów mieszanych: Nieście chwałę mocarze (Ps. 29) M. Gomółki lub
  Ojcze nasz S. Moniuszki
 • dla chórów jednorodnych: Pana ja wzywać będę - (Ps. 77) M. Gomółki lub
  Panis Angelicus G.P. Palestriny.
 1. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów wraz z utworem obowiązkowym nie może przekroczyć 15 minut.
 2. Jury złożone ze specjalistów w dziedzinie chóralistyki oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru, oraz prezencję chóru podczas występu.
 3. Każdy chór uczestniczący w Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa. Chóry, które uzyskają pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne.

Organizacja Festiwalu

 1. Chóry, które chcą wziąć udział w Festiwalu zobowiązane są do wypełnienia karty zgłoszeniowej i dostarczenia jej wraz z materiałami dodatkowymi (patrz karta zgłoszeniowa) osobiście lub listownie do Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w terminie do 30 czerwca 2006 roku (godziny urzędowania Wydziału: od poniedziałku do czwartku od 8.00-12.00).
 2. Szczegółowy program przesłuchań wraz z informacją o godzinie swojego występu każdy chór otrzyma listownie w tygodniu poprzedzającym Festiwal.
 3. Biuro Festiwalu mieścić się będzie w siedzibie Diecezjalnego Studium Organistowskiego przy ul. Dwernickiego 1.
 4. Chóry zobowiązane są zgłosić się do Biura Festiwalu, najpóźniej 1 godz. 30 minut przed rozpoczęciem swojego występu. Każdy chór otrzyma przewodnika (opiekuna), który będzie mu towarzyszyć do końca Festiwalu i udzielać wszelkich potrzebnych informacji.
 5. Autokary i samochody osobowe można parkować wzdłuż ulic: Cegielnianej i Dwernickiego obok placu targowego "Kapłanówka" (patrz mapka poniżej).
 6. W porze obiadowej organizatorzy Festiwalu zapewniają bezpłatnie ciepły posiłek dla wszystkich chórzystów i ich opiekunów. Wszelkie inne koszta związane z udziałem w Festiwalu chóry pokrywają we własnym zakresie (podróż).
 7. Program Festiwalu będzie następujący:
  9.00 - 13.30 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)
  13.30 - 15.00 - przerwa obiadowa
  15.00 - 17.00 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)
  17.00 - 18.00 - wspólna próba połączonych chórów przed Mszą św. (Katedra)
  18.00 - 19.00 - Msza Święta w Katedrze pod przewodnictwem Ks. Biskupa
  19.00 - 21.00 - ogłoszenie wyników i koncert galowy
 8. W koncercie galowym oprócz laureatów Festiwalu wystąpi każdy chór wykonując jeden utwór ze swego repertuaru wybrany przez jury.
 9. Msza św. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie pod przewodnictwem Księdza Biskupa stanowić będzie główną część Festiwalu, dlatego wszystkie chóry zobowiązane są do uczestnictwa w niej poprzez wspólne wykonanie śpiewów liturgicznych. Kapłani - dyrygenci lub opiekunowie chórów mogą koncelebrować Mszę św. (prosimy zabrać albę, stułę i cingulum).
 10. Program śpiewów podczas Mszy św.
  Wejście: Boże, którego dobroć (opr. Józef Łaś)
  Części stałe: Msza Jubileuszowa (Ks. Kazimierz Pasionek) oprac. 4-głosowe dla chórów mieszanych, chóry jednorodne śpiewają prymę)
  Przygotowanie darów: Ubi caritas et amor (Otmar Faulstich)
  Komunia: Ave verum - antyfona chorałowa
  Uwielbienie: Ciebie, Boże wielbimy (H. Bone) - ch. miesz.: 4-gł., jedn.: pryma
  Po rozesłaniu: Laudate Dominum (Ch. Gounod - K. Pasionek)
 11. Partytury śpiewów, które zostaną wykonane podczas Mszy św., oraz utworów obowiązkowych są do pobrania w Wydziale Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w godzinach jego urzędowania (od pon. - czwar.: 8.00-12.00). Regulamin Festiwalu i Kartę zgłoszeniową należy pobrać z ww. Wydziału lub ze strony internetowej www.muzyka.diecezja.tarnow.pl
 12. Wpisowe na Festiwal wynosi 50 PLN od chóru (wpłata w Wydziale Muzyki Kościelnej przy pobraniu materiałów nutowych).


Wzór Karty zgłoszeniowej można pobrać tutaj: karta_zglosz.doc ( plik w formacie word - 30 KB)  (kliknij na mapce, aby powiększyć)
  Legenda:

  K - katedra
  F - kościół MB Fatimskiej
  S - szkoła organistowska

Adres do korespondencji:
Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów,
tel.: 014 63-17-348, kom.: 606 332 134 (od poniedziałku - czwartku: 8.00-12.00).
e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl
www.muzyka.diecezja.tarnow.pl


 

 

(c) 2006-2011 by Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie      1024 x 768     IE 6.0 created by ARTI 2000