Untitled Document
Przegląd schol

I PRZEGLĄD
SCHOL DIECEZJI TARNOWSKIEJ


KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W TARNOWIE

AULA DOMU KATECHETYCZNEGO JANA PAWŁA II
PRZY KATEDRZE W TARNOWIE

Sobota, 29 września 2007 r.

Organizatorzy:
Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
Parafia św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie
Bazylika Katedralna w Tarnowie
Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie

Patronat honorowy:
Jego Ekscelencja ks. bp Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski
Komitet Organizacyjny Przeglądu:
dyrektor: ks. dr Grzegorz Piekarz
konferansjer: Maria Jędrzejowska, Mateusz Blicharz
sekretariat: Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Jury:
Dyrygenci wszystkich schol biorących udział w przeglądzie!!!

Patronat medialny:
Radio Diecezjalne RDN Małopolska
Tarnowski Oddział "Gościa Niedzielnego"

REGULAMIN PRZEGLĄDU

Termin i miejsce Przeglądu
I Przegląd Schol Diecezji Tarnowskiej odbędzie się w Tarnowie w sobotę 29 września 2007 roku.
Przesłuchania schol oraz uroczysta Msza św. w ramach Przeglądu pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca odbędą się w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.
Koncert Finałowy z udziałem wszystkich schol odbędzie się w auli Domu Katechetycznego Jana Pawła II przy Katedrze.

Cel Przeglądu
- propagowanie i upowszechnianie śpiewu liturgicznego wśród dzieci i młodzieży
- podnoszenie poziomu artystycznego wykonawstwa muzyki liturgicznej
- konsolidacja schol diecezji tarnowskiej
- dzielenie się własnymi doświadczeniami muzycznymi
- wspólna zabawa poprzez radość śpiewania

Zasady uczestnictwa
1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć schole z diecezji tarnowskiej wykonujące śpiewy liturgiczne.
2. Schole mogą wystąpić w obsadzie jedno-, dwu- lub trzygłosowej w dwóch kategoriach:
* dzieci i młodzież do lat 16 (szkoła podstawowa i gimnazjum)
* młodzież i starsi powyżej lat 16
3. Liczba osób w zespole nie może być mniejsza niż 8 osób.
4. Każda schola biorąca udział w przeglądzie zobowiązana jest do przygotowania:

I. Następujących części stałych w języku łacińskim:
- Kyrie z Mszy XVI
- Sanctus z Mszy XVIII
- Agnus Dei z Mszy XVIII
Przed rozpoczęciem przesłuchań każdego zespołu zostanie wybrana losowo jedna z powyższych części, którą schola zaprezentuje.

II. Dobrowolnie wybranego przez zespół jednego utworu z niżej podanej grupy: - Ciebie Boże chwalimy
- Stwórca chleba, Stwórca wina
- Pan wieczernik przygotował
- Składamy Ci, Ojcze
- Na stopniach Twego
- Gwiazdo morza głębokiego
- Twoja jest chwała

III. Jednej lub dwóch pieśni religijnych wybranych z własnego repertuaru.
5. Łączny czas prezentacji wszystkich utworów nie może przekroczyć 15 minut.
6. Schola wykonuje utwory a capella lub przy akompaniamencie liturgicznym (!!!) wykonywanym "na żywo". Nagłośnienie zapewniają organizatorzy.
7. Utwory obowiązkowe, o których mowa w punkcie 4. można znaleźć w Śpiewniku Siedleckiego, Śpiewniku liturgicznym i w kwartalniku dla organistów Hosanna. W przypadku jakichkolwiek trudności w dostępie do powyższych nut można je pobrać także w Wydziale Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
8. Wszyscy dyrygenci zespołów biorących udział w przeglądzie będą stanowić Jury Przeglądu, które ogłosi na końcu wyniki. Dlatego uczestniczą oni w całości przesłuchań.
9. Wszystkie schole za udział w Przeglądzie otrzymają dyplom uczestnictwa.

ORGANIZACJA PRZEGLĄDU

10. Schole, które chcą wziąć udział w przeglądzie zobowiązane są do wypełnienia karty zgłoszeniowej i dostarczenia jej osobiście lub listownie do Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w terminie do 23 września 2007 roku (godziny urzędowania Wydziału: od poniedziałku-czwartku od 8.00-12.00). Kartę zgłoszeniową można pobrać z Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diec. w Tarnowie lub ze strony internetowej Wydziału (www.muzyka.diecezja.tarnow.pl/pliki/karta_zglosz_schola.doc)
11. Przegląd rozpocznie się w kościele Matki Bożej Fatimskiej o godz. 9.00. Wszystkie schole gromadzą się już o 8.30 w kościele i zajmują miejsca. Kolejność schol podczas prezentacji będzie wyznaczona losowo, dlatego wszystkie schole uczestniczą w przesłuchaniach od początku do końca. Rozśpiewanie dla wszystkich schol będzie wspólne w kościele na początku przesłuchań.
12. Autokary i samochody osobowe można parkować wzdłuż ulic Cegielnianej i Dwernickiego obok placu targowego "Kapłanówka" (patrz mapka poniżej).
13. W porze obiadowej organizatorzy Przeglądu zapewniają ciepłą herbatę dla wszystkich członków zespołów i ich opiekunów. Wszelkie inne koszta związane z udziałem w Festiwalu schole pokrywają we własnym zakresie (podróż, II śniadanie w porze obiadowej).
14. Program Przeglądu:
8.30 - zajmowanie miejsc w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie
9.00 - przedstawienie zasad Przeglądu, losowanie kolejności, wspólne
rozśpiewanie wszystkich zespołów
9.30 - przesłuchania schol
12.00 - herbata w Diecezjalnym Studium Organistowskim
14.00 - próba w kościele MB Fatimskiej przed uroczystą Mszy św.
15.00 - uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Bpa Ordynariusza
z udziałem wszystkich schol biorących udział w Przeglądzie
17.00 - 18.30 - Koncert Finałowy w auli Domu Katechetycznego Jana Pawła II przy Katedrze, w którym biorą udział wszystkie zespoły.
15. Msza św. w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza stanowić będzie główną część Przeglądu. Dlatego wszystkie schole zobowiązane są do przygotowania pieśni śpiewanych podczas Mszy św. Kapłani - dyrygenci lub opiekunowie schol proszeni są o włączenie się w koncelebrę (prosimy zabrać albę, stułę i cingulum).
16. Program śpiewów podczas Mszy św.:
Wejście : Na stopniach Twego
Części stałe (w jęz. łac.): Kyrie z Mszy XVI, Sanctus i Agnus Dei z Mszy XVIII,
Przygotowanie darów: Składamy Ci, Ojcze
Komunia: Pan wieczernik przygotował
Uwielbienie: Ciebie, Boże chwalimy
Po rozesłaniu: My chcemy Boga


Wzór Karty zgłoszeniowej można pobrać tutaj: karta_zglosz_schola.doc ( plik w formacie word - 36 KB)    (kliknij na mapce, aby powiększyć)
    Legenda:

    K - katedra
    F - kościół MB Fatimskiej
    S - szkoła organistowska

Adres do korespondencji:
Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów,
tel.: 014 63-17-348, kom.: 606 332 134 (od poniedziałku - czwartku: 8.00-12.00).
e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl
www.muzyka.diecezja.tarnow.pl


 

 

(c) 2006-2011 by Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie      1024 x 768     IE 6.0 created by ARTI 2000