Wydział Muzyki Kościelnej
Kurii Diecezjalnej w Tarnowie


33-100 Tarnów, ul. Legionów 30
tel. 0-14 63-17-348
e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl 
http://www.muzyka.diecezja.tarnow.pl

Godziny przyjęć stron: pn.-czw. 8.00-12.00

Dyrektor Wydziału: Ks. dr Grzegorz Piekarz
tel.: (0) 606 332 134
e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl

Konto bankowe Wydziału: Bank PeKaO S.A. I O. w Tarnowie
84 1240 1910 1111 0010 1325 2053

Wydział Muzyki Kościelnej - ul. Legionów 13, 33-100 Tarnów, tel. 14-632-05-84, e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl