Alleluja!!! JEZUS ŻYJE!!! ALLELUJA!!!

+

31.03.2021 r.

Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie,

weselcie sie słudzy Boga.

Niechaj zabrzmią głosy niosące zbawienie,

gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo.

     

   

 Drodzy Organiści, Dyrygenci, Chórzyści i Muzycy Diecezji Tarnowskiej

     Przed nami najważniejsze uroczystości w roku liturgicznym - TRIDUUM SACRUM.

     Jest to czas, w którym liturgia - jakże w namacalny sposób - ukazuje nam, jak bardzo Bóg nas umiłował...

że Syna swego dał, aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał w sobie życie wieczne...

   Życzę Wam,

- byście w tym świętym czasie znaleźli czas na zatrzymanie się nad tą Wielką Tajemnicą naszej wiary...

- byście znaleźli czas, by w modlitewnym skupieniu wyrazić Bogu swoją wdzięczność, za ten wielki dar odkupienia każdego z nas z niewoli grzechu i powołania do życia w łasce...

- byście znależli czas na taką gorąca prośbę do Chrystusa Zmartwychwstałego, by każdy z nas umiał kochać, tak, jak On nas umiłował...

miłością czystą i świętą...

miłością zdolną do przebaczenia i pojednania...

miłościa zdolną do poświęcenia i ofiary.

     Niech Jezus Zmartwychwstały rozświetla wszystkie mroki Waszego życia i prowadzi Was do bram nieba.

     Z darem Eucharystii sprawowanej w Waszej intencji w noc Wigilii Paschalnej

ks. Grzegorz Piekarz

-------------------------------------------------------------------------------

Wydział Muzyki Kościelnej - ul. Legionów 13, 33-100 Tarnów, tel. 14-632-05-84, e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl