DSO - INFORMACJA DLA UCZNIÓW NA DZIEŃ 1.05.2021 r.

+

30.04.2021 r.

     Drodzy Uczniowie, Szanowni Pedagodzy

ALLELUJA! JEZUS ŻYJE! ALLELUJA!!!

     Pełnych Bożej radości i ufności - mimo 1 maja - zapraszam jutro - tj. 1 maja 2021 r.- do DSO roczniki II, III i IV, a po poludniu rocznik "0" .

     Do zobaczenia.

     Z BOGIEM!!! :-)

 x Grzegorz Piekarz - dyr. DSO

Wydział Muzyki Kościelnej - ul. Legionów 13, 33-100 Tarnów, tel. 14-632-05-84, e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl