DSO - INFORMACJA DLA UCZNIÓW z dnia 8 V 2021 r.

+

7.05.2021 r.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Pedagodzy

ALLELUJA! JEZUS ŻYJE! ALLELUJA!!!

     Pełnych Bożej radości i ufności zapraszam jutro - tj. 8 maja 2021 r.- do DSO roczniki I i IV, a po poludniu rocznik "0" .

     Do zobaczenia.

     Z BOGIEM!!! :-)

 x Grzegorz Piekarz - dyr. DSO

 

 

Wydział Muzyki Kościelnej - ul. Legionów 13, 33-100 Tarnów, tel. 14-632-05-84, e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl