REKOLEKCJE DLA ORGANISTÓW - 5-7 czerwca 2022 r.

+

10.05.2022 r.

     Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie zaprasza wszystkich organistów diecezji tarnowskiej na

Rekolekcje dla organistów

które odbędą się w Gródku nad Dunajcem w jednej turze (!!!):

- od 5 - 7 czerwca 2022 r.

     Wcześniejszy termin rekolekcji (zawsze był to ostatni tydzień roku szkolnego) podyktowany jest faktem, iż Uroczystość Bożego Ciała (przygotowania i oktawa) przypada w tym roku 16 czerwca.

     Rekolekcje rozpoczną się w niedzielę (5 czerwca) o godz. 19.00, a zakończą się we wtorek (7 czerwca) o godz. 13.00.

     Rekolekcje poprowadzi w tym roku ks. dr Roman Stafin pomocniczy ojciec duchowny kapłanów diecezji tarnowskiej.

     Dla celów porządkowych swój udział w rekolekcjach należy zgłosić w Wydziale Muzyki Kościelnej telefonicznie, listownie lub przez e:mail do dnia 3 czerwca 2022 br., by mieć zapewnione miejsce na rekolekcjach.

     Szczegóły patrz: www.muzyka.diecezja.tarnow.pl link: Rekolekcje dla organistów.

Zabierzmy ze sobą Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego.

 Ks. dr Grzegorz Piekarz

Dyrektor Wydz. Muz. Kośc.

Wydział Muzyki Kościelnej - ul. Legionów 13, 33-100 Tarnów, tel. 14-632-05-84, e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl