Propozycje pieśni na niedziele i dni świąteczne: marzec-maj 2021

ŚRODA POPIELCOWA – 17.02.2021

I czyt. Jl 2,12-18; Ps 51; II czyt. 2 Kor 5,20 – 6,3;
Ew. Mt 6,1-6.16-18

 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bliskie jest królestwo Boże”

Na obrzęd posypania głów – „Posypmy głowy popiołem”

Na przygotowanie darów – „Przygotuję Ci serce”

Na komunię – „Jezusowi cześć i chwała”

Na zakończenie – „Krzyżu Chrystusa”

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21.02.2021

I czyt. Rdz 9,8-15; Ps 25; II czyt. 1 P 3,18-22;
Ew. Mk 1,12-15

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, zmiłuj się nad nami”

Na przygotowanie darów – „Panie, ufam miłosierdziu Twemu”

Na komunię – „Sławcie, usta, Ciało Pana”

Na uwielbienie – „Jezusowi cześć i chwała”

Na zakończenie – „Panie, zmiłuj się nad nami”

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
niedziela synodalna – 28.02.2021

I czyt. Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Ps 116; II czyt. Rz 8,31-34;
Ew. Mk 9,2-10

 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Wstanę i pójdę”

Na przygotowanie darów – „Przyjmij, o najświętszy Panie”

Na komunię – „Witam Cię, witam, przenajświętsze Ciało”

Na uwielbienie – „Jezu, miłości Twej, ukryty w Hostii tej”

Na zakończenie – „Rozmyślajmy dziś”

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
– 07.03.2021

I czyt. Wj 20,1-17; Ps 19; II czyt. 1 Kor 1,22-25;
Ew. J 2,13-25

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bliskie jest królestwo Boże”

Na przygotowanie darów – „Pokładam w Panu ufność”

Na komunię – „O Panie, Ty nam dajesz”

Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”

Na zakończenie – „Ludu, mój ludu”

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Pieśń – „O mój Jezu w Hostii skryty”

Pieśń – „Cóż Ci, Jezu, damy”

Pieśń – „Panie, przebacz nam”

Pieśń – „Kłaniam się Tobie”

 

 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
– 14.03.2021

I czyt. 2 Krn 36,14-16.19-23; Ps 137; II czyt. Ef 2,4-10;
Ew. J 3,14-21

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bądź mi litościw”

Na przygotowanie darów – „Króla wznoszą się znamiona”

Na komunię – „Panie, pragnienia ludzkich serc”

Na uwielbienie – „Chrystus Pan karmi nas”

Na zakończenie – „Krzyżu święty”

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
– 21.03.2021

I czyt. Jr 31,31-34; Ps 51; II czyt. Hbr 5,7-9;

Ew. J 12,20-33

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Krzyżu święty”

Na przygotowanie darów – „Jużem dość pracował”

Na komunię – „Pójdź do Jezusa”

Na uwielbienie – „Zawitaj, Ukrzyżowany”

Na zakończenie – „Ogrodzie Oliwny”

 

UROCZYSTOŚĆ
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO – 25.03.2021

I czyt. Iz 7,10-14; Ps 40; II czyt. Hbr 10,4-10;
Ew. Łk 1,26-38

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Archanioł Boży Gabriel”

Na przygotowanie darów – „Zdrowaś bądź, Maryja”

Na komunię – „Pan zstąpił z nieba”

Na uwielbienie – „Chrystus Pan karmi nas”

Na zakończenie – „Błogosławiona jesteś, Maryjo”

 

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
NIEDZIELA SYNODALNA – 28.03.2021

I czyt. Iz 50,4-7; Ps 22; II czyt. Flp 2,6-11;
Ew. Mt 14,1-15,47

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Chrystus wodzem”; „Hosanna Synowi Dawidowemu”; „Króluj nam, Chryste”;

Na przygotowanie darów – „Wisi na krzyżu”

Na komunię – „Witam Cię, witam”; „Jezu, miłości Twej”

Na uwielbienie – (święte milczenie)

Na zakończenie – „Któryś za nas cierpiał rany”

WIELKI CZWARTEK – 01.04.2021

Msza Wieczerzy Pańskiej

I czyt. Wj 12,1-8.11-14; Ps 116B; II czyt. 1 Kor 11,23-26;
Ew. J 13,1-15

Proponowane pieśni:

Na wejście – „W krzyżu cierpienie”

Na przygotowanie darów – „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”

Na komunię – „Oto święte ciało Pana”; „Pan wieczernik przygotował”

Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”

Na procesję przeniesienia Najświętszego Sakramentu – „Sław, języku, tajemnicę”

 

WIELKI PIĄTEK – 02.04.2021

I czyt. Iz 52,13 – 53,12; Ps 31; II czyt. Hbr 4,14-16; 5,7-9;
Ew. J 18,1 – 19,42

Proponowane pieśni:

Na wejście – (święte milczenie)

Adoracja Krzyża – „Ludu, mój ludu”; „Krzyżu święty”;

„Święty Boże, święty mocny” (1 zwrotka)

„Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony”

„Krzyżu, mój krzyżu”

„Zawitaj, Ukrzyżowany”

Na komunię –  „Ach mój Jezu”; „Chryste, Panie miły”;

„Wisi na krzyżu”; „O Krwi najdroższa”

Przeniesienie do grobu – „Odszedł Pasterz od nas”

  

WIGILIA PASCHALNA – 03.04.2021

I czyt. Rdz 1,1 – 2,2; Ps 104;
II czyt. Rdz 22,1-18; Ps 16;
III czyt. Wj 14,15 – 15,1; Ps: Wj 15,1.2.4-5.17ab-18;
IV czyt. Iz 54,4a.5-14; Ps 30;
V czyt. Iz 55,1-11; Ps: Iz 12,2.3-4b.4cd-5;
VI czyt. Ba 3,9-15.32 – 4,4; Ps 19;
VII czyt. Ez 36,16-17a.18-28; Ps 42;
VIII czyt. Rz 6,3-11; Ps 118;
Ew. Mk 16,1-8

Proponowane pieśni:

Pokropienie – „Przez chrztu świętego wielki dar”

Na przygotowanie darów – „Otrzyjcie już łzy”

Na komunię – „Nie zna śmierci Pan żywota”

„Oto są Baranki”

„Zwycięzca śmierci”

Na uwielbienie – „O Boże, dzięki Ci składamy”

Procesja – „Chrystus zmartwychwstan jest”

„Wesoły nam dzień dziś nastał”

„Ciebie Boga wysławiamy”

Na zakończenie – „Wesel się, Królowo miła”

 

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO – 04.04.2021

I czyt. Dz 10,34a.37-43; Ps 118; II czyt. Kol 3,1-4;
Ew. J 20,1-9

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Zwycięzca śmierci”

Na przygotowanie darów – „Otrzyjcie już łzy”

Na komunię – „Alleluja, Jezus żyje”

Na uwielbienie – „Wstał Pan Chrystus”

Na zakończenie – „Wesel się, Królowo miła”

 

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY
– 05.04.2021

I czyt. Dz 2,14.22b-32; Ps 16; Ew. Mt 28,8-15

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Nie zna śmierci Pan żywota”

Na przygotowanie darów – „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”

Na komunię – „Jeden chleb”

Na uwielbienie – „Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie”

Na zakończenie – „Wesel się, Królowo miła”

II NIEDZIELA WIELKANOCNA. NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 11.04.2021

I czyt. Dz 4,32-35; Ps 118; II czyt. 1 J 5,1-6; Ew. J 20,19-31

Proponowane pieśni:

Na wejście – „O, miłosierdzia”

Na przygotowanie darów – „Chrystus zmartwychwstan jest”

Na komunię – „Alleluja! Jezus żyje”

Na uwielbienie – „Bądź uwielbiony, miłosierny Boże”

Na zakończenie – „Jezu, ufam Tobie”

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
NIEDZIELA BIBLIJNA – 18.04.2021

I czyt. Dz 3,13-15.17-19; Ps 4; II czyt. 1 J 2,1-5a;
Ew. Łk 24,35-48

 

Na wejście – „Chrystus zmartwychwstan jest”

Na przygotowanie darów – „Otrzyjcie już łzy”

Na komunię – „Nie zna śmierci Pan żywota”

Na uwielbienie – „Jezusowi cześć i chwała”

Na zakończenie – „Zwycięzca śmierci”

 

 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW
O POWOŁANIA. NIEDZIELA SYNODALNA
– 25.04.2021

I czyt. Dz 4,8-12; Ps 118; II czyt. 1 J 3,1-2;
Ew. J 10,11-18

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Nie zna śmierci Pan żywota”

Na przygotowanie darów – „O Panie, Tyś moim pasterzem”

Na komunię – „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”

Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”

Na zakończenie – „Alleluja! Jezus żyje”

 

 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 02.05.2021

I czyt. Dz 9,26-31; Ps 22; II czyt. 1 J 3,18-24;
Ew. J 15,1-8

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Alleluja, biją dzwony”

Na przygotowanie darów – „Złącz, Panie, miłujących Cię”

Na komunię – „Jeden chleb”

Na uwielbienie – „Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie”

Na zakończenie – „Wesel się, Królowo miła”

 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Pieśń – „Bądźże pozdrowiona”

Pieśń – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”

Pieśń – „Bóg jest miłością”

Pieśń – „Gdzie miłość wzajemna”

Pieśń – „Kłaniam się Tobie”

 

 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY KRÓLOWEJ POLSKI – 03.05.2021

I czyt. Ap 12,1-10; Ps: Jud 13; II czyt. Kol 1,12-16;
Ew. J 19,25-27

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Z dawna Polski Tyś Królową”

Na przygotowanie darów – „Jak szczęśliwa Polska cała”

Na komunię – „Chrystus Pan karmi nas”

Na uwielbienie – „Uwielbiaj, duszo moja”

Na zakończenie – „My chcemy Boga”

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 09.05.2021

I czyt. Dz 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98; II czyt. 1 J 4,7-10;
Ew. J 15,9-17

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Chrystus zmartwychwstan jest”

Na przygotowanie darów – „Panie, umocnij wiarę naszą”

Na komunię – „Przykazanie nowe daję wam”

Na uwielbienie – „Boże, zmiłuj się nad nami”

Na zakończenie – „Wesel się, Królowo miła”

 

 

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA
PANA JEZUSA – 16.05.2021

I czyt. Dz 1,1-11; Ps 47; II czyt. Ef 1,17-23;
Ew. Łk 24,46-53

 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Chrystus Pan w niebo wstępuje”

Na przygotowanie darów – „Zwycięzca śmierci”

Na komunię – „Pan zstąpił z nieba”

Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”

Na zakończenie – „Wesel się, Królowo miła”

 

 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
 – 23.05.2021

I czyt. Dz 2,1-11; Ps 104; II czyt. Ga 5, 16-25;
Ew. J 15,26-27; 16,12-15

Proponowane pieśni:

Na wejście – „O Stworzycielu Duchu”

Na przygotowanie darów – „Duchu mądrości”

Na komunię – „Ciebie całą duszą pragnę”

Na uwielbienie – „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”

Na zakończenie – „Głoś imię Pana”

Wydział Muzyki Kościelnej - ul. Legionów 13, 33-100 Tarnów, tel. 14-632-05-84, e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl