Diecezjalne Studium Organistowskie im. ks. Kazimierza Pasionka

szkola3
Diecezjalne Studium Organistowskie

     Diecezjalne Studium Organistowskie im. ks. Kazimierza Pasionka w Tarnowie powstało w 1965 roku z inicjatywy ks. bp. Jerzego Ablewicza i jest ono kontynuatorem szkoły organistowskiej założonej w 1888 roku przez księży Stanisława i Franciszka Walczyńskich. Organizację Studium ks. abp J. Ablewicz polecił ks. Kazimierzowi Pasionkowi, który był dyrektorem szkoły przez czterdzieści lat (1965-2004).
     Poprzez swoją działalność dydaktyczno-artystyczną Studium stawia sobie za cel przygotowanie odpowiednio wykwalifikowanych kadr ludzi do podjęcia w przyszłości posługi ORGANISTY oraz KANTORA (kantora psalmu).

     Zajęcia w Studium odbywają się głównie w soboty (od października do czerwca) dla I stopnia (w specjalności ORGANISTA i KANTOR), a dla II stopnia (stopień dla zaawansowanych posiadających dyplom ukończenia DSO I stopnia) w czwartki (dla specjalności ORGANISTA) i prowadzone są w zakresie indywidualnej nauki gry na organach

szkola1
Zajęcia teoretyczne w Studium

 i fortepianie oraz przedmiotów ogólno-muzycznych takich jak:

 • harmonia,
 • kształcenie słuchu,
 • zasady muzyki,
 • praktyka muzyczno-liturgiczna,
 • dyrygowanie,
 • chór,
 • formy muzyczne,
 • chorał gregoriański,
 • liturgika,
 • organoznawstwo,
 • historia muzyki wraz z literaturą,
 • śpiew kościelny,
 • emisja głosu
 • Prawodawstwo muzyczno-liturgiczne,
 • improwizacja.

     Warunkiem przyjęcia do Studium jest posiadanie wrodzonych predyspozycji muzycznych takich jak słuch muzyczny i poczucie rytmu, które sprawdza powołana w tym celu komisja kwalifikacyjna (nie jest konieczne ukończenie jakiejkolwiek szkoły muzycznej). Nie ma też żadnych ograniczeń wiekowych dla kandydatów. Egzamin kwalifikacyjny dla I stopnia zarówno w specjalności ORGANISTA jak i KANTOR odbywa się zawsze w przedostatnią sobotę września w DSO o godz. 9.00 (mile widziane jest wykonanie jakiegokolwiek utworu na fortepianie dla kandydatów na organistę). Kandydaci na II stopień (dotyczy tylko specjalności ORGANISTA) są przyjmowani na podstawie przedłożonych dokumentów.


     Do Studium przyjmowani są kandydaci, którzy w przyszłości chcą pełnić posługę ORGANISTY i KANTORA (lub już ją pełnią), a nie posiadają odpowiedniego wykształcenia muzycznego i liturgicznego przygotowującego do pełnienia tych funkcji.

szkola4

     Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcia do Studium są następujące:

 • podanie,
 • życiorys,
 • ostatnie świadectwo szkoły ogólnokształcącej (kserokopia),
 • świadectwo wykształcenia muzycznego (jeśli takie posiada - kserokopia),
 • opinia proboszcza o kandydacie,
 • dwie fotografie.
 • świadectwo ukończenia DSO I stopnia (dotyczy tylko kandydatów w specjalności ORGANISTA na II stopień).
szkola2

     Dokumenty należy składać w Diecezjalnym Studium Organistowskim lub w Wydziale Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie do 30 czerwca każdego roku po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (możliwy termin dodatkowy: do 15 września każdego roku).

 

   Wymagania stawiane w Studium są uwarunkowane i dostosowane do indywidualnych predyspozycji ucznia (dotyczy zajęć z gry na organach i fortepianie).

 

     Absolwent Studium w specjalności ORGANISTA po 4. latach edukacji na I stopniu (plus rok propedeutyczny dla zaczynających od "0") otrzymuje dyplom, który jest niezbędnym warunkiem w celu podjęcia posługi organisty w parafiach Diecezji Tarnowskiej.

 

    Absolwent Studium w specjalności KANTOR po 2. latach edukacji na I stopniu otrzymuje dyplom, który uzdalnia go do przygotowania i prowadzenia śpiewów w zgromadzeniu liturgicznym, jak również do wykonywania niektórych śpiewów solowych.
                                                      *   *                                                                                      

 
     W 2008 roku zostały zbudowane w DSO nowe organy piszczałkowe, 2-manuałowe z pedałem, posiadające 14 głosów oraz trakturę mechaniczną. Ponadto II manuał posiada żaluzję. Wiatrownice i piszczałki tego instrumentu wykonała niemiecka firma Jemlich z Drezna natomiast pozostałe części zostały sprowadzone z firmy Laukhuff. Tej klasy instrument będzie będzie mógł służyć z powodzeniem zarówno celom dydaktycznym jak i koncertowym. Odbiór organów i ich poświęcenie odbyło się 8 listopada 2008 roku.

Organy piszczałkowe w sali organowej w DSO w Tarnowie 

Dyspozycja organów jest następująca:

Manuał I.

1. Rohrflöte 8'
2. Prinzipal 4'
3. Gemshorn 2'
4. Mixtur 3-4 fachManuał II.

5. Gedackt 8'
6. Salicional 8'
7. Traversflöte 4'
8. Prinzipal 2'
9. Sesquialtera 2 fach
10. Krummhorn 8'
Tremolo

Pedał

11. Subbass 16'
12. Prinzipalbass 8'
13. Prinzipalflöte 4'
14. Fagott 16'

 

PLAN ZAJĘĆ W DSO (kliknij TUTAJ)

 

MUZYKA ORGANOWA prezentowana w sali organowej nr 2 w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie:

     Grają Pedagodzy DSO:

- J.S. Bach - Preludium chorałowe: Nun komm der Heiden Heiland, BWV 62, organy: ks. dr G. Piekarz

  ( www.youtube.com/watch?v=ZmPfn-vraFE&list=UU4f7fSkTApMLdOVoY73zHwg&index=1 )

- J.S. Bach - Fuga g-moll BWV 578, organy: ks. dr G. Piekarz

  ( www.youtube.com/watch?v=4K8WdxSyavo&list=UU4f7fSkTApMLdOVoY73zHwg&index=13 )

- J.S. Bach - Preludium chorałowe: Von Gott will ich nich lassen, BWV 658, organy: ks. dr G. Piekarz

 ( www.youtube.com/watch?v=wDFvyS1EMtY&list=UU4f7fSkTApMLdOVoY73zHwg&index=15 )

- J.S. Bach - Toccata i fuga d-moll BWV 565), organy: ks. dr G. Piekarz

 ( www.youtube.com/watch?v=ASYZ1Y-s2fI&list=UU4f7fSkTApMLdOVoY73zHwg&index=14 )

 - E. Gigout - Toccata h-moll, organy: ks. dr G. Piekarz

 ( www.youtube.com/watch?v=HxDjyaQyjdM&list=UU4f7fSkTApMLdOVoY73zHwg&index=11 )

- M. Durufle - Wariacje chorałowe na temat Veni Creator Spiritus, organy: ks. dr G. Piekarz

  ( www.youtube.com/watch?v=R8YJCR_KAV0&list=UU4f7fSkTApMLdOVoY73zHwg&index=12 ) 

- A. Hollins - Melody, organy: mgr W. Szczerba ( www.youtube.com/watch?v=1Ja4vSzOhkA&list=UU4f7fSkTApMLdOVoY73zHwg&index=4 )

- S. Scheidt - Magnificat I - Et exsultavit, organy: mgr W. Szczerba ( www.youtube.com/watch?v=3lhNcDAuVqY&list=UU4f7fSkTApMLdOVoY73zHwg&index=10 ) 

- S. Scheidt - Magnificat V - Sicut locutus, organy: mgr W. Szczerba ( www.youtube.com/watch?v=KRqSjgBEwj4&list=UU4f7fSkTApMLdOVoY73zHwg&index=6 )

    Grają uczniowie DSO:

- J.S. Bach - III Sonata triowa d-moll BWV 527, organy: K. Szalecka - ucz. IV roku (2018) ( www.youtube.com/watch?v=Mas2V8-ESpM&list=UU4f7fSkTApMLdOVoY73zHwg&index=2 )

- M. Durufle - Fugue Carillon, organy: M. Kapała - ucz. III roku (2018) ( www.youtube.com/watch?v=SdzVGzHDvrk&list=UU4f7fSkTApMLdOVoY73zHwg&index=3 )

- J.S. Bach - Preludium i fuga c-moll, organy: A. Łabno - ucz. III roku (2020) ( https://youtu.be/HXPH9aNhmi8 )

- J.S. Bach - I Sonata triowa Es-dur (cz. III), organy (koncert dyplomowy w kościele NSPJ w Tarnowie): D. Makuch - ucz. roku II, II st. (2020) ( https://youtu.be/2T1JsYcPnSI )

- L. Boellmann - Toccata z "Suity gotyckiej", organy (koncert dyplomowy w kościele NSPJ w Tarnowie): D. Makuch - ucz. roku II, II st. (2020) ( https://youtu.be/9pH16wrcqcg )

-

-

  MUZYKA PIANISTYCZNA i KLAWESYNOWA prezentowana w sali organowej nr 2 w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie:

    Grają uczniowie DSO:

-  J.S. Bacha - Preludium i fuga B-dur, klawesyn: G. Wijas; J.S. Bach - Preludium i fuga As-dur - fortepian: P. Kołodziej; J.S. Bach - Suita francuska h-moll, klawesyn: G. Wijas; F. Chopin - Polonez A-dur, fortepian - P. Kołodziej - obaj ucz. IV roku (2021) ( https://drive.google.com/file/d/1Rl0o5t0ZRnHn-MALG3nXUGc1sbxhVlXG/view?usp=drivesdk )

-

-  

-------------------------------------------------------------------------- 

KONTAKT: 

ul. Dwernickiego 1, 33-100 Tarnów

tel: 606 332 134, 14 622 42 22, 14 631 73 48

Dyrektor: Ks. dr Grzegorz Piekarz

Vice-Dyrektor: ks. mgr lic. Stefan Król

 

Wydział Muzyki Kościelnej - ul. Legionów 13, 33-100 Tarnów, tel. 14-632-05-84, e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl