Festiwale muzyki chóralnej

+

12.12.2022 r.

 

VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL  MUZYKI CHÓRALNEJ

SACRA ECCLESIAE CANTIO

- Tarnów 2023

BAZYLIKA KATEDRALNA W TARNOWIE

*   *   *

KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W TARNOWIE

SOBOTA, 30. WRZEŚNIA 2023

 

                                     Organizatorzy:

                Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

                Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa

                Duszpasterstwo Środowisk Twórczych

                Bazylika Katedralna w Tarnowie

                Parafia św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie

                Diecezjalne Studium Organistowskie im. ks. K. Pasionka w Tarnowie

                                   Patronat honorowy:

                Biskup Tarnowski Andrzej Jeż

                Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela

                Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz

                                  Mecenat:

                Biskup Tarnowski Andrzej Jeż

                Województwo Małopolskie

                Gmina Miasta Tarnów

                Starostwo Powiatowe w Tarnowie

                                  Komitet Organizacyjny Festiwalu:            

 • dyrektor Festiwalu: ks. dr Grzegorz Piekarz
 • zastępca dyrektora: mgr Sławomir Barszcz
 • członkowie Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

                                 Jury:

 • prof. Lidia Matynian – Akademia Muzyczna w Krakowie
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Zając – em prof. Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej UPJP II w Krakowie
 • dr hab. Włodzimierz Siedlik – Akademia Muzyczna i Instytut Muzyki Kościelnej UPJP II w Krakowie

                                 Patronat medialny:

 • Radio Diecezjalne RDN Małopolska, Tarnowski Oddział „Gościa Niedz.”,
 • TVP Kraków, Radio Kraków
 • Dziennik Polski, TEMI Gazeta Krakowska

REGULAMIN FESTIWALU

                               Czas i miejsce Festiwalu

 • VII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej Sacra Ecclesiae Cantio – Tarnów 2023 odbędzie się w Tarnowie w sobotę 30 września 2023 roku. W przypadku większej liczby zgłoszeń  organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozpoczęcia przesłuchań w piątek 29 września w godzinach popołudniowych.
 • Przesłuchania – kościół Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.
 • Uroczysta Msza św. na zakończenie Festiwalu oraz Koncert Galowy - Bazylika Katedralna w Tarnowie.

                               

                             Cel Festiwalu

 • propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej
 • konsolidacja środowiska chóralnego
 • wzajemne dzielenie się własnymi doświadczeniami muzycznymi
 • podnoszenie kultury muzycznej
 • promocja miasta i regionu Tarnowa na arenie ogólnopolskiej

                              

                           Reguły uczestnictwa

1. W festiwalu mogą uczestniczyć chóry amatorskie wykonujące religijną muzykę chóralną.

2. Chór może wystąpić tylko w jednej z trzech kategorii:

        - chóry kameralne (od 12 - 20 osób)

        - chóry jednorodne (powyżej 20 osób)

        - chóry mieszane (powyżej 20 osób)

3. Każdy chór zobowiązany jest wykonać w układzie wielogłosowym (3 głosy lub więcej) a cappella przynajmniej trzy dowolne utwory religijne zróżnicowane stylistycznie i jeden utwór zaczerpnięty z chorału gregoriańskiego (antyfona, introit, graduał lub jedną część z ordinarium missae – części stale mszy św.)

4. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów nie może przekroczyć 15 minut. Utwory, które zostały już wykonane przez dany chór na poprzednich edycjach Festiwalu nie mogą być powtórzone.

5. Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru, oraz prezencję chóru podczas występu.

6. Każdy chór uczestniczący w Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa. Chóry, które zdobędą pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne. Jury może przyznać także wyróżnienia.

7. Werdykt jury jest ostateczny.     

                               Organizacja Festiwalu

1. Chóry zobowiązane są do wypełnienia karty uczestnictwa i dostarczenia jej wraz z załącznikami (patrz karta uczestnictwa) osobiście, listownie lub drogą e:mail’ową do Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w terminie do 23 czerwca 2023 roku (godziny urzędowania Wydziału: od poniedziałku do piątku od 8.30-12.00).  Zgłoszenie na Festiwal trzeba potwierdzić także telefonicznie (patrz adres do korespondencji).

2. Szczegółowy program przesłuchań wraz z informacją o godzinie swojego występu każdy chór otrzyma do 23 września 2023 r.

3. Biuro Festiwalu mieścić się będzie w siedzibie Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. Ks. K. Pasionka przy ul. Dwernickiego 1 w Tarnowie.

4. Chóry zobowiązane są zgłosić się do Biura Festiwalu, najpóźniej półtorej godziny przed rozpoczęciem swojego występu. Każdy chór otrzyma przewodnika (opiekuna), który będzie mu towarzyszyć podczas Festiwalu i udzielać wszelkich potrzebnych informacji.

5. Autokary i samochody osobowe można parkować wzdłuż ulic: Cegielnianej i Dwernickiego obok byłego placu targowego „Kapłonówka” (lub na placu).

6. Organizatorzy Festiwalu zapewniają obiad dla wszystkich chórzystów i ich opiekunów. Koszty związane z przyjazdem na Festiwal chóry pokrywają we własnym zakresie.

7. Program Festiwalu:

 9.00 - 13.00 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)

16.00 - 17.00 - spotkanie Jurorów z dyrygentami (sala chóru PCT przy Katedrze)

17.00 - 18.00 - wspólna próba połączonych chórów przed Mszą św. (Katedra)

18.00 - 19.00 - Msza Święta w Katedrze pod przewodnictwem Ks. Biskupa

            19.00 - 21.00 - ogłoszenie wyników i koncert laureatów   

8. Msza św. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie stanowić będzie główną część Festiwalu, dlatego wszystkie chóry zobowiązane są do uczestnictwa w niej poprzez wspólne wykonanie śpiewów liturgicznych. Kapłani – dyrygenci lub opiekunowie są zaproszeni do koncelebry Mszy św. (prosimy zabrać albę i cingulum).

9. Program śpiewów podczas Mszy św.:

     Wejście:         Panie przed Twoim (St. Moniuszko)

     Części stałe:   Missa „De Angelis” (śpiew greg.)

                            Wierzę (W. Lewkowicz)

     Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (J.M. Gładysz)

     Przygot. darów: Ubi caritas (J. Berhier)

     Komunia:        Anima Christi  - antyfona chorałowa

                             Utwór organowy  

     Uwielbienie:   Canticorum jubilo (G.F. Haendel)

     Po rozesłaniu: Laudate Dominum (Gounod/Pasionek)   

10. Partytury śpiewów, które będą wykonane podczas Mszy św. zostaną wysłane pocztą do chórów po ich zgłoszeniu. Regulamin Festiwalu i Kartę uczestnictwa należy pobrać z  Wydziału lub ze strony internetowej www.muzyka.diecezja.tarnow.pl , link: Festiwal chórów.

11. Donacja na cele Festiwalu to 20 PLN od osoby (w tym jest: obiad, foldery i materiały nutowe dla każdego chórzysty; wpłata do 23 czerwca 2023 r. na konto Wydziału Muzyki Kościelnej z dopiskiem „Festiwal chórów” - patrz niżej).

12. Istnieje możliwość przyjazdu chóru do Tarnowa dzień wcześniej (tj. w piątek – 29.09.2023 r.) na własny koszt z możliwością wykonania w tym dniu koncertu w jednym z kościołów Tarnowa (po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem Festiwalu). W sprawie zarezerwowania noclegu: kontakt – Dom Studenta PWSZ w Tarnowie, ul. Słowackiego 7, tel. do recepcji:

14 63 16 901.                                       

*   *   *

Adres do korespondencji:

Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie,

ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów, tel.: 14 63-17-348, kom.: 606 332 134 (od poniedziałku - piątku: 8.30-12.00).

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ahref="http://www.diecezja.tarnow.pl/ReferatMuzykiKościelnej""www.muzyka.diecezja.tarnow.pl

Bank PeKaO S.A.I. O. w Tarnowie 84 1240 1910 1111 0010 1325 2053 (z dopiskiem: „Festiwal chórów”)

 

KARTA UCZESTNICTWA (kliknij TUTAJ)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

+

01.03.2022 r.

VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL  MUZYKI CHÓRALNEJ "SEC" ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA IX 2023 R.

 

VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL  MUZYKI CHÓRALNEJ - PRZEŁOŻONY NA 2022 R.

VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL  MUZYKI CHÓRALNEJ
SACRA ECCLESIAE CANTIO
Tarnów 2020

BAZYLIKA KATEDRALNA W TARNOWIE
KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

SOBOTA 26 WRZEŚNIA 2020

Organizatorzy:
Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa
Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Bazylika Katedralna w Tarnowie
Parafia św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie
Diecezjalne Studium Organistowskie im. ks. K. Pasionka w Tarnowie

Patronat honorowy:
Biskup Tarnowski Andrzej Jeż
Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela
Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz

Mecenat:
Biskup Tarnowski Andrzej Jeż
Województwo Małopolskie
Gmina Miasta Tarnów
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Komitet Organizacyjny Festiwalu:            

 • dyrektor Festiwalu: ks. dr Grzegorz Piekarz
 • zastępca dyrektora: mgr Sławomir Barszcz
 • członkowie Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Jury:

 • prof. Lidia Matynian – Akademia Muzyczna w Krakowie
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Zając – Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej UPJP II w Krakowie
 • dr hab. Włodzimierz Siedlik – Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej UPJP II w Krakowie

Patronat medialny:

 • Radio Diecezjalne RDN Małopolska, Tarnowski Oddział „Gościa Niedz.”,
 • TVP Kraków, Radio Kraków
 • Dziennik Polski, TEMI Gazeta Krakowska

REGULAMIN FESTIWALU

Czas i miejsce Festiwalu

 • VII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej Sacra Ecclesiae Cantio – Tarnów 2020 odbędzie się w Tarnowie w sobotę 26 września 2020 roku. W przypadku większej liczby zgłoszeń  organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozpoczęcia przesłuchań w piątek 25 września w godzinach popołudniowych.
 • Przesłuchania – kościół Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.
 • Uroczysta Msza św. na zakończenie Festiwalu oraz Koncert Galowy - Bazylika Katedralna w Tarnowie.

Cel Festiwalu

 • propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej
 • konsolidacja środowiska chóralnego
 • wzajemne dzielenie się własnymi doświadczeniami muzycznymi
 • podnoszenie kultury muzycznej
 • promocja miasta i regionu Tarnowa na arenie ogólnopolskiej

Reguły uczestnictwa

 1. W festiwalu mogą uczestniczyć chóry amatorskie wykonujące religijną muzykę chóralną.
 2. Chór może wystąpić tylko w jednej z trzech kategorii:
  - chóry kameralne (od 12 - 20 osób)
  - chóry jednorodne (powyżej 20 osób)
  - chóry mieszane (powyżej 20 osób)
 3. Każdy chór zobowiązany jest wykonać w układzie wielogłosowym (3 głosy lub więcej) a cappella przynajmniej trzy dowolne utwory religijne zróżnicowane stylistycznie i jeden utwór zaczerpnięty z chorału gregoriańskiego (antyfona, introit, graduał lub jedną część z ordinarium missae – części stale mszy św.)
 4. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów nie może przekroczyć 15 minut. Utwory, które zostały już wykonane przez dany chór na poprzednich edycjach Festiwalu nie mogą być powtórzone.
 5. Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru, oraz prezencję chóru podczas występu.
 6. Każdy chór uczestniczący w Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa. Chóry, które zdobędą pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne. Jury może przyznać także wyróżnienia.
 7. Werdykt jury jest ostateczny.     

Organizacja Festiwalu

 1. Chóry zobowiązane są do wypełnienia karty uczestnictwa i dostarczenia jej wraz z załącznikami (patrz karta uczestnictwa) osobiście, listownie lub drogą e:mail’ową do Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w terminie do 26 czerwca 2020 roku (godziny urzędowania Wydziału: od poniedziałku do piątku od 8.30-12.00).  Zgłoszenie na Festiwal trzeba potwierdzić także telefonicznie (patrz adres do korespondencji). 
 2. Szczegółowy program przesłuchań wraz z informacją o godzinie swojego występu każdy chór otrzyma do 19 września 2020 r.
 3. Biuro Festiwalu mieścić się będzie w siedzibie Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. Ks. K. Pasionka przy ul. Dwernickiego 1 w Tarnowie.
 4. Chóry zobowiązane są zgłosić się do Biura Festiwalu, najpóźniej półtorej godziny przed rozpoczęciem swojego występu. Każdy chór otrzyma przewodnika (opiekuna), który będzie mu towarzyszyć podczas Festiwalu i udzielać wszelkich potrzebnych informacji.
 5. Autokary i samochody osobowe można parkować wzdłuż ulic: Cegielnianej i Dwernickiego obok byłego placu targowego „Kapłonówka”.
 6. Organizatorzy Festiwalu zapewniają obiad dla wszystkich chórzystów i ich opiekunów. Koszty związane z przyjazdem na Festiwal chóry pokrywają we własnym zakresie.
 7. Program Festiwalu:
   9.00 - 13.15 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)
  13.15 - 14.00 - przerwa obiadowa
  14.00 - 15.30 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)
  16.00 - 17.00 - spotkanie Jurorów z dyrygentami (sala chóru PCT przy Katedrze)
  17.00 - 18.00 - wspólna próba połączonych chórów przed Mszą św. (Katedra)
  18.00 - 19.00 - Msza Święta w Katedrze pod przewodnictwem Ks. Biskupa
  19.00 - 21.00 - ogłoszenie wyników i koncert laureatów   
 8. Msza św. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie stanowić będzie główną część Festiwalu, dlatego wszystkie chóry zobowiązane są do uczestnictwa w niej poprzez wspólne wykonanie śpiewów liturgicznych. Kapłani – dyrygenci lub opiekunowie są zaproszeni do koncelebry Mszy św. (prosimy zabrać albę i cingulum).
 9. Program śpiewów podczas Mszy św.:
  Wejście:         Panie przed Twoim (St. Moniuszko)
  Części stałe:   Missa „De Angelis” (śpiew greg.)
  Wierzę (W. Lewkowicz)
  Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (J.M. Gładysz)
  Przygot. darów: Ubi caritas(J. Berhier)
  Komunia:        Anima Christi  - antyfona chorałowa
  Utwór organowy  
  Uwielbienie:   Canticorum jubilo (G.F. Haendel)
  Po rozesłaniu: Laudate Dominum (Gounod/Pasionek)  
 10. Partytury śpiewów, które będą wykonane podczas Mszy św. zostaną wysłane pocztą do chórów po ich zgłoszeniu. Regulamin Festiwalu i Kartę uczestnictwa należy pobrać z  Wydziału lub ze strony internetowej www.muzyka.diecezja.tarnow.pl , link: Festiwal chórów.
 11. Donacja na cele festiwalu to 10 PLN od osoby (w tym jest: obiad, foldery i materiały nutowe dla każdego chórzysty; wpłata do 26 czerwca 2020 r. na konto Wydziału Muzyki Kościelnej z dopiskiem „Festiwal chórów” - patrz niżej).
 12. Istnieje możliwość przyjazdu chóru do Tarnowa dzień wcześniej (tj. w piątek – 25.09.2018 r.) na własny koszt z możliwością wykonania w tym dniu koncertu w jednym z kościołów Tarnowa (po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem Festiwalu). W sprawie zarezerwowania noclegu: kontakt – Dom Studenta PWSZ w Tarnowie, ul. Słowackiego 7, tel. do recepcji: 14 63 16 901.                                       

Adres do korespondencji:
Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie,
ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel.: 14 63-17-348, kom.: 606 332 134 (od poniedziałku - piątku: 8.30-12.00).
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.muzyka.diecezja.tarnow.pl
Bank PeKaO S.A.I. O. w Tarnowie 84 1240 1910 1111 0010 1325 2053 (z dopiskiem: „Festiwal chórów”)

KARTA UCZESTNICTWA - VII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej Sacra Ecclesiae Cantio – Tarnów 2020, 26 września 2020 r.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 • VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ Sacra Ecclesiae Cantio Tarnów - 2023

  - Laureaci 2023 (kliknij a href="/images/PROTOKÓŁ_URY_Sacra_Ecclesiae_Cantio_2023.docx">"UTAJ)

 • VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ Sacra Ecclesiae Cantio Tarnów - 2018 

- Laureaci 2018 (kliknij TUTAJ)

 • V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ Sacra Ecclesiae Cantio Tarnów - 2016

- Laureaci 2016 (kliknij TUTAJ)

 • IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ Sacra Ecclesiae Cantio Tarnów - 2014

- Laureaci 2014 (kliknij TUTAJ)

 • III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL  MUZYKI CHÓRALNEJ Sacra Ecclesiae Cantio Tarnów - 2012

- Laureaci 2012 (kliknij TUTAJ)

 • II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ Sacra Ecclesiae Cantio Tarnów - 2010

- Laureaci 2010 (kliknij TUTAJ)

 • I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ Sacra Ecclesiae Cantio Tarnów - 2008

- Laureaci 2008 (kliknij TUTAJ)

 • II FESTIWAL CHÓRÓW  DIECEZJI TARNOWSKIEJ - 2006 

- Laureaci 2006 (kliknij TUTAJ)

Wydział Muzyki Kościelnej - ul. Legionów 13, 33-100 Tarnów, tel. 14-632-05-84, e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl